Služby kvalifikácie zodpovedajúce GxP - Zhoda ľahko a bez prekážok!

Kvalifikačné služby

Inštalačná kvalifikácia (IQ)

Inštalačná kvalifikácia zaručuje, že prístroj je nainštalovaný v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Prevádzková kvalifikácia

Prevádzková kvalifikácia zaručuje, že prevádzka prístroja je v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

 

Výhody pre vás

  • Spoľahlivosť kvality vašich výsledkov a bezpečnosti prístroja
  • Podpora súladu s komplexnými normami a predpismi GxP

Fotometria Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie

Fotometria Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie
Informácie o objednávaní

IQ/OQ GxP OQ GxP
Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 300 0082 110 302
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 301 0082 110 303
Vrátane:    
Kontrola stavu dodávky a inštalačného prostredia  
Inštalácia prístroja, vrátane konfigurácie a funkčnej kontroly  
Základná IQ správa  
Kontrola výstražných funkcií
Overenie parametrov prístroja (napr. teplota, vlnová dĺžka)
Základná OQ správa

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.