Náš servis pre vašu pohodu pri práci!

CO2-Inkubátor-Servis

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržba CO2 Inkubátora od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kalibračné služby

Kalibračné a overovacie služby zaisťujú presnosť a správnosť prístroja podľa definovaných parametrov (teplota, CO2, O2, rH).

Kvalifikačné služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pre zákazníkov pracujúcich v regulovanom prostredí teraz ponúkame naše špeciálne vytvorené a revidované služby kvalifikácie inštalácie a prevádzkovej kvalifikácie, vrátane dokumentácie v súlade s GxP. Poskytujú vám kvalifikovanú záruku, že váš inkubátor CO2 funguje nielen správne, ale tiež v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

CO2 Inkubátor Dohody o poskytovaní servisnej údržby

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

CO2 Inkubátor 0082 060 325 0082 060 320
S41i Inkubátorová trepačka 0082 050 325 0082 050 320
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


CO2 Inkubátor Služby preventívnej údržby

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní
Preventívna údržba
CO2 Incubator 0082 060 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical / gas supply and fittings
Replace in-line gas filter(s) and auto-zero filter
Check door seals and door hinges
Internal Equipment and Fittings  
Check condition of all chamber gas, temperature, humidity sensors
Check security of incubator shelf / shelves and racking system
Check sensor covers are present and undamaged
Check condition of humidity trays
Check condition of wiring system, PCB’s, display, and controller
Check alarms functionality
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.     

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.


S41i Inkubátorová trepačka Služby preventívnej údržby

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní
Preventívna údržba
S41i Incubator Shaker 0082 050 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical / gas supply and fittings
Replace in-line CO2 filter and auto-zero filter
Internal Equipment and Fittings  
Check security of shaker platform(s) and flask holders
Check security of incubator shelf / shelves and racking system
Replace platform support post boot seals
Check condition of humidity trays
Check condition of shaker drive belt
Check condition of chamber CO2 and temperature sensors
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.  

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.