Úplná dôvera

Mastercycler®-Servis

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržby Mastercycler® od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
     
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kvalifikačné služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pre zákazníkov pracujúcich v regulovanom prostredí teraz ponúkame naše špeciálne vytvorené a revidované služby kvalifikácie inštalácie a prevádzkovej kvalifikácie, vrátane dokumentácie v súlade s GxP. Poskytujú vám kvalifikovanú záruku, že váš Mastercycler® funguje nielen správne, ale tiež v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

Overenie teploty

Overenie teploty vo zvolených jamkách a nastavenie teploty bloku cyklovača je dôrazne odporúča pre dosiahnutie stability a presnosti prístr oja. Overenie teploty je veľmi presná a precízna metóda a spĺňa všetky požiadavky na dokumentáciu a detekciu v laboratóriu podľa všetkých národných a medzinárodných štandardov ako napr.

Mastercycler® Dohody o poskytovaní servisnej údržby

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

Mastercycler® pro/nexus/X50 0082 040 325 0082 040 320
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


Mastercycler® Služby preventívnej údržby

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní
Preventívna údržba
Mastercycler® MX50, pro, nexus 0082 040 260
External Checks and Maintenance  
Cleaning of MC module
Visual check of housing
Cleaning of heated lid
Visual check of accessories
Internal Equipment and Fittings  
Cleaning of internal parts and assemblies
Visual check of internal parts and assemblies
Visual check of electrical connection (incl. mains power)
Software update
Functional Check  
LED, display and keyboard check
Check USB-interface
Check touchscreen
Check of thermoblock
Check of heated lid
Check of fan(s)
Temperature verification - with single-channel system
Temperature verification - with multi-channel system (if available*)
Memory  
Evaluation of stored data
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Môžu sa vzťahovať dodatočné poplatky.

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.