Urobte si prestávku kým sa vaše vzorky bezpečne pripravia!

Servis centrifúgy a rotora

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržby centrifúg od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kalibračné služby

Kalibračné a overovacie služby zaisťujú presnosť a správnosť prístroja podľa definovaných parametrov (čas, rýchlosť, teplota).

Kvalifikačné služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pre zákazníkov pracujúcich v regulovanom prostredí teraz ponúkame naše špeciálne vytvorené a revidované služby kvalifikácie inštalácie a prevádzkovej kvalifikácie, vrátane dokumentácie v súlade s GxP. Poskytujú vám kvalifikovanú záruku, že vaša centrifúga funguje nielen správne, ale tiež v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

Dohody o poskytovaní servisnej údržby pre centrifúgy

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

Mikrocentrifúga bez chladenia 0082 020 325 0082 020 320
Mikrocentrifúga bez chladenia 0082 020 326 0082 020 321
Viacúčelová nechladená centrifúga 0082 020 327 0082 020 322
Viacúčelová chladená centrifúga 0082 020 328 0082 020 323
Vákuový koncentrátor 0082 020 329 0082 020 324
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


Služby preventívnej údržby centrifúgy

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní

Preventívna údržba

Microcentrifuge w/o refrigeration 0082 020 260
Microcentrifuge with refrigeration 0082 020 261
Multipurpose Centrifuge w/o refrigeration 0082 020 262
Multipurpose Centrifuge with refrigeration 0082 020 263
Vacuum Concentrator   0082 020 265
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing/ Checking condensation water tray*
Cleaning and checking of rotor bowl and internal parts
Checking of instrument for any damage
Checking of stability, housing, display and keypad
Software update required 
Checking of lid latch
Functional Check  
Checking of rotor detection
Checking of temperature sensors* and speed sensor
Checking of imbalance detection*
Performing system test run
Memory  
Evaluation of stored data
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.


Rotor Assurance Plans

Rotors and buckets are subject to normal wear and tear during regular operation and may be damaged as a result. Surface scratches, among others, can affect the chemical resistance and accelerate the corrosion process. The stress of high number of cycles increases the likelihood of microscopic cracks.

These micro-cracks can be detected early on during a qualified inspection, which will allow the rotor to be exchanged before serious damage has occurred. Our certified, qualified service technicians use sophisticated borescope devices to detect invisible, yet critical, cracks and scratches. If none or very few surface changes are identified, the rotor can be used according to instructions - or for an additional year if the inspection was performed at the end of the recommended service life.

Ako pravidelne udržiavať centrifúgu.

Rotor Inspection Services
Ordering Information
Recommended service periods Fixed-angel rotors Swing-bucket rotors and buckets
Visual rotor inspection Annually 5424 860 109 5810 860 113

Order Number for obligatory check of rotor according to country-specific regulations: 5424 860 150