Starajte sa o svoju trepačku— optimalizujte svoje kultúry!

Biologická trepačka Servis

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržby Biologickej trepačky od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kalibračné služby

Kalibračné a overovacie služby zaisťujú presnosť a správnosť prístroja podľa definovaných parametrov (rýchlosť a teplota).

Kvalifikačné služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pre zákazníkov pracujúcich v regulovanom prostredí teraz ponúkame naše špeciálne vytvorené a revidované služby kvalifikácie inštalácie a prevádzkovej kvalifikácie, vrátane dokumentácie v súlade s GxP. Poskytujú vám kvalifikovanú záruku, že vaša biologická trepačka funguje nielen správne, ale tiež v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

Biologická trepačka Dohoda o poskytovaní servisnej údržby

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

Otvorená trepačka 0082 080 325 0082 080 320
Trepačka s ohrevom 0082 080 326 0082 080 321
Trepačka s ohrevom a chladením 0082 080 327 0082 080 322
Trepačka S44i 0082 080 329 0082 080 324
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


Biologická trepačka Služby preventívnej údržby

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní

Preventívna údržba

Open Air Shaker 0082 080 260
Shaker with Heating 0082 080 261
Shaker with Heating/Cooling 0082 080 262
Shaker S44i 0082 080 264
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical/gas* supply and fittings
Check condition/operation of any door/lid open sensors
Check security of doors/lids, handles, door struts* and hinges
Internal Equipment and Fittings  
Check security of shaker mechanism; lubricate non-sealed bearings, as appropriate*
Check shaker drive motor, and circulation fan*
Check condition of shaker drive belt; adjust belt tension as necessary
Clean and check condenser*
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Ak je funkcia prítomná

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.
Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.