Práce s pipetami

Kalibrační laboratoř

Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. v rámci České a Slovenské republiky zajišťuje kalibrace mechanických a elektronických pipet a dávkovačů v rozsahu od 0,1 µl až 100 000 µl. Kalibrační laboratoř zajišťuje autorizovaný servis i kalibraci pipet a dávkovačů značky Eppendorf. Kalibrační laboratoř získala osvědčení o akreditaci č. 2404. Kalibrační laboratoř Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. je plně akreditovaná podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..

Nabízíme tzv. „Servisní balíčky“ – servis pipet a dávkovačů za fixní cenu, rozsah kontroly a údržby ve třech úrovních. 

  • Akreditované kalibrace = ISO 17025 včetně preventivní údržby, tj.10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kalibračního listu, základní údržba a výměna drobných dílů.
  • Servisní balíček Basic = 3x4 včetně preventivní údržby, tj. 4 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu
  • Servisní balíček Standard = ISO 8655 včetně preventivní údržby, tj. 10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu, základní údržba včetně výměny drobných dílů

Prohlášení laboratoře:

Laboratoř prohlašuje svoji právně vymahatelnou zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností s ohledem na jejich důvěrnost a zodpovědnost za výsledky provedené kalibrace.

Služby pro Vás

Na vyžádání pošleme předběžnou cenovou nabídku. U pipet a dávkovačů jiných značek lze provést kalibraci, základní údržbu a kontrolu bez výměny jednotlivých dílů.

Pokud máte zájem o kalibraci či opravu pipet a zjištění jejich stavu, jsme Vám plně k dispozici. Vaše požadavky zašlete předem e-mailem na kalibrace@eppendorf.cz a do zprávy uveďte počet a typ jednotlivých pipet. Na vyžádání pošleme předběžnou cenovou nabídku. Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle +420 725 115 454.

Pipety můžete poslat s předstihem na adresu: 

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy

Důležité!
Žádáme Vás o dekontaminaci pipet před odesláním do kalibrační laboratoře.
Prosíme o přiložení vyplněného dekontaminačního protokolu k pipetám.

V případě, že byly pipety používány pro testování COVID-19, prosíme o viditelné označení na balíku např. nápisem "TESTOVACÍ LABORATOŘ".
Předem moc děkujeme.

Doufáme, že naše služby pomohou udržet Vaše pipety a dávkovače na vysoké úrovni a budeme se těšit na další spolupráci.

Váš tým Eppendorf

Služby kalibrační laboratoře

Název Kontrolní měření
„Jak přišlo“

Kalibrační měření
„Jak odchází“

-----
Kontrola, čištění, promazání 4)
před kalibrací

1kanálová pipeta/dávkovač 8kanálová pipeta 12kanálová pipeta 16kanálová
pipeta
24kanálová pipeta
ISO 8655
bez
preventivní údržby*2
10 měření na
3 hladinách objemu*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
včetně
preventivní údržby*2
 

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
preventivní údržby*2
4 měření na
3 hladinách objemu*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
včetně
preventivní
údržby*2
 

4 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Akreditovaná kalibrace - Informace pro objednání

Název Kontrolní měření
„Jak přišlo“

Kalibrační měření
„Jak odchází“

-----
Kontrola, čištění, promazání 4)
před kalibrací

1kanálová pipeta/dávkovač 8kanálová pipeta 12kanálová pipeta 16kanálová
pipeta
24kanálová pipeta
ISO 8655 Verified*2 4 měření na
3 hladinách objemu*1
10 měření na
3 hladinách objemu
0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
včetně
preventivní údržby*2
 

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 4 měření na
3 hladinách objemu*1
10 měření na
3 hladinách objemu
0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2 10 měření na
3 hladinách objemu

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000220 0082000221 008200022 0082000223 0082000224

 

Doplňkové služby – Informace o objednání

ISO 17025 Certifikát kalibrace 0082 000 211
Rozšířená dokumentace, soubor Excel s informacemi o kalibraci všech pipet / dávkovačů na objednávce 0082 000 212

 

Poplatky za další služby

Poplatek za práci, 15 min. servisní práce, časová jednotka jednoho technika 0082 000 210

Nabídky našich služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit.

*1 Počet měření na 10 %, 50 % a 100 % nominálního objemu u pipet a dávkovačů s nastavitelným objemem. U pipet s fixním objemem je měřen pouze jeden objem.
*2 Výstupem měření po údržbě je kalibrační list.
*ISO 17025 Akreditační certifikát kalibrace je součástí druhé kalibrace po údržbě.
*4 Vnitřních částí