Práce s pipetami

Kalibrační laboratoř

Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. v rámci České a Slovenské republiky zajišťuje kalibrace mechanických a elektronických pipet a dávkovačů v rozsahu od 0,1 µl až 100 000 µl. Kalibrační laboratoř zajišťuje autorizovaný servis i kalibraci pipet a dávkovačů značky Eppendorf. Kalibrační laboratoř získala osvědčení o akreditaci č. 2404. Kalibrační laboratoř Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. je plně akreditovaná podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..

Nabízíme tzv. „Servisní balíčky“ – servis pipet a dávkovačů za fixní cenu, rozsah kontroly a údržby ve třech úrovních. 

  • Akreditované kalibrace = ISO 17025 včetně preventivní údržby, tj.10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kalibračního listu, základní údržba a výměna drobných dílů.
  • Servisní balíček Basic = 3x4 včetně preventivní údržby, tj. 4 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu
  • Servisní balíček Standard = ISO 8655 včetně preventivní údržby, tj. 10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu, základní údržba včetně výměny drobných dílů

Prohlášení laboratoře:

Laboratoř prohlašuje svoji právně vymahatelnou zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností s ohledem na jejich důvěrnost a zodpovědnost za výsledky provedené kalibrace.

Služby pro Vás

Na vyžádání pošleme předběžnou cenovou nabídku. U pipet a dávkovačů jiných značek lze provést kalibraci, základní údržbu a kontrolu bez výměny jednotlivých dílů.

Pokud máte zájem o kalibraci či opravu pipet a zjištění jejich stavu, jsme Vám plně k dispozici. Vaše požadavky zašlete předem e-mailem na kalibrace@eppendorf.cz a do zprávy uveďte počet a typ jednotlivých pipet. Na vyžádání pošleme předběžnou cenovou nabídku. Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle +420 725 115 454.

Pipety můžete poslat s předstihem na adresu: 

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy

Důležité!
Žádáme Vás o dekontaminaci pipet před odesláním do kalibrační laboratoře.
Prosíme o přiložení vyplněného dekontaminačního protokolu k pipetám.

V případě, že byly pipety používány pro testování COVID-19, prosíme o viditelné označení na balíku např. nápisem "TESTOVACÍ LABORATOŘ".
Předem moc děkujeme.

Doufáme, že naše služby pomohou udržet Vaše pipety a dávkovače na vysoké úrovni a budeme se těšit na další spolupráci.

Váš tým Eppendorf

Služby kalibrační laboratoře

Název Kontrolní měření
„Jak přišlo“

Kalibrační měření
„Jak odchází“

-----
Kontrola, čištění, promazání 4)
před kalibrací

1kanálová pipeta/dávkovač 8kanálová pipeta 12kanálová pipeta 16kanálová
pipeta
24kanálová pipeta
ISO 8655
bez
preventivní údržby*2
10 měření na
3 hladinách objemu*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
včetně
preventivní údržby*2
 

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
preventivní údržby*2
4 měření na
3 hladinách objemu*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
včetně
preventivní
údržby*2
 

4 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Akreditovaná kalibrace - Informace pro objednání

Název Kontrolní měření
„Jak přišlo“

Kalibrační měření
„Jak odchází“

-----
Kontrola, čištění, promazání 4)
před kalibrací

1kanálová pipeta/dávkovač 8kanálová pipeta 12kanálová pipeta 16kanálová
pipeta
24kanálová pipeta
ISO 8655 Verified*2 4 měření na
3 hladinách objemu*1
10 měření na
3 hladinách objemu
0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
včetně
preventivní údržby*2
 

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 4 měření na
3 hladinách objemu*1
10 měření na
3 hladinách objemu
0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2 10 měření na
3 hladinách objemu

10 měření na
3 hladinách objemu*1
-----
zahrnuto

0082000220 0082000221 008200022 0082000223 0082000224

 

Doplňkové služby – Informace o objednání

ISO 17025 Certifikát kalibrace 0082 000 211
Rozšířená dokumentace, soubor Excel s informacemi o kalibraci všech pipet / dávkovačů na objednávce 0082 000 212

 

Poplatky za další služby

Služby kalibrace na místě ve vaší vlastní laboratoři Na vyžádání
Poplatek za práci, 15 min. servisní práce, časová jednotka jednoho technika 0082 000 210

Nabídky našich služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit.

*1 Počet měření na 10 %, 50 % a 100 % nominálního objemu u pipet a dávkovačů s nastavitelným objemem. U pipet s fixním objemem je měřen pouze jeden objem.
*2 Výstupem měření po údržbě je kalibrační list.
*ISO 17025 Akreditační certifikát kalibrace je součástí druhé kalibrace po údržbě.
*4 Vnitřních částí