Kalibrácia a servis pipiet

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy

Práca s pipetami

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy:

V rámci Českej a Slovenskej republiky zaisťujeme kalibrácie mechanických a elektronických pipiet a dávkovačov v rozsahu 0,1 µl až 100 000 µl (autorizovaný servis a kalibráciu pipiet a dávkovačov značky Eppendorf a iných výrobcov vykonáva Kalibrační laboratoř MEDESA s.r.o. akreditovaná na normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.). 

Ponúkame „Servisné balíčky“ – servis pipiet a dávkovačov za fixnú cenu, rozsah kontroly a údržby na štyroch úrovniach. Pri objednávke servisného balíčku pre 5 a viac pipiet v jednej objednávke je možné uplatniť zľavu 10 %!

  • Servisný balíček Basic - rýchla kontrola 4 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu
  • Servisný balíček Standard - rýchla kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu, základná údržba vrátane výmeny drobných dielov
  • Servisný balíček Premium - kontrola 10 x meranie, akreditovaná kalibrácia s vydaním kalibračného listu, kompletná kontrola a údržba, výmena všetkých bežných chybných dielov
  • Akreditované kalibrácia - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie, základná údržba, výmena drobných dielov. Pre 3 ks a viac poskytujeme individuálne zľavy podľa počtu pipiet v jedej objednávke.

Pre zjednodušenie komunikácie medzi objednávateľom a zhotoviteľom prác sú k dispozícii tieto dokumenty:

Pravidla pre zasielanie pipiet a dávkovačov

Objednávka kalibrácie a servisu pipiet a dávkovačov

Služby pre Vás

Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu. U pipiet a dávkovačov konkurenčných výrobcov je možné vykonať kalibráciu, základnú údržbu a kontrolu bez výmeny jednotlivých dielov.

Ak máte záujem o kalibráciu či opravu pipiet a zistenie ich stavu, sme Vám plne k dispozícii. Vaše požiadavky zašlete e-mailom na eppendorf@eppendorf.sk a do správy uveďte počet a typ jednotlivých pipiet. Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu.

Pipety môžete poslať s predstihom na adresu: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy

Ponúkame aj službu, že si pre pipety prídeme osobne na Vaše pracovisko.

Dúfame, že naše služby pomôžu udržať Vaše pipety a dávkovače na dobrej úrovni a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím Eppendorf