Kalibrácia a servis pipiet

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy

Práca s pipetami

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy:

V rámci Českej a Slovenskej republiky zaisťujeme kalibrácie mechanických a elektronických pipiet a dávkovačov v rozsahu 0,1 µl až 100 000 µl (autorizovaný servis a kalibráciu pipiet a dávkovačov značky Eppendorf a iných výrobcov vykonáva Kalibrační laboratoř č. 2404 akreditovaná na normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.). 

Ponúkame „Servisné balíčky“ – servis pipiet a dávkovačov za fixnú cenu, rozsah kontroly a údržby na štyroch úrovniach.

  • Servisný balíček Basic - kontrola 4 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu
  • Servisný balíček Standard - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu, základná údržba vrátane výmeny drobných dielov
  • Akreditované kalibrácia - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie, základná údržba, výmena drobných dielov

Služby pre Vás

Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu. U pipiet a dávkovačov konkurenčných výrobcov je možné vykonať kalibráciu, základnú údržbu a kontrolu bez výmeny jednotlivých dielov.

Ak máte záujem o kalibráciu či opravu pipiet a zistenie ich stavu, sme Vám plne k dispozícii. Vaše požiadavky zašlete e-mailom na kalibrace@eppendorf.cz a do správy uveďte počet a typ jednotlivých pipiet. Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu.

Pipety môžete poslať s predstihom na adresu:
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika

Dúfame, že naše služby pomôžu udržať Vaše pipety a dávkovače na dobrej úrovni a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím Eppendorf

Služby kalibračného laboratória

Názov Kontrolné merania
„Ako prišlo“

Kalibračné
merania
„Ako odchádza“

-----
Kontrola,
čistenie, premazanie4) pred
kalibráciou

1kanálová
pipeta/
dávkovač
8kanálová
pipeta
12kanálová
pipeta
16kanálová
pipeta
24kanálová
pipeta
ISO 8655
bez
preventívnej
údržby*2
10 meraní na 3
hladinách objemu*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 meraní na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
preventívnej
údržby*2
4 merania na 3
hladinách objemu*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

4 merania na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Akreditovaná kalibrácia – informácie o objednávaní

Názov Kalibračné merania
„Ako prišlo“
Kalibračné
merania
„Ako odchádza“

-----
Kontrola,
čistenie, premazanie4) pred
kalibráciou
ISO 17025 akreditovaný
kalibračný
1kanálová
pipeta/
dávkovač
8kanálová
pipeta
12kanálová
pipeta
16kanálová
pipeta
24kanálová
pipeta
ISO 8655 Verified*2 4 merania na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
  0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 meraní na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

zahrnuté 0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 4 merania na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
zahrnuté*3 0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na
3 hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
zahrnuté 0082000220 0082000221 0082000222 0082000223 0082000224

 

Poplatky za ďalšie služby

Poplatok za prácu, 15 min. servisná práca, sadzba na jedného technika 0082 000 210

Ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

*1 Počet meraní na 10 %, 50 % a 100 % nominálneho objemu pri pipietách a dávkovačoch s nastaviteľným objemom.
Pri pipetách s fixným objemom je meraný len jeden objem
*2 Pipety, dávkovače a obsah balenia je potrebné pred odoslaním dekontaminovať.
*3 Výstupom merenia po údržbe je kalibračný list.
*4 Vnútorných častí

Doplnkové služby – Informácie o objednávaní

Kalibračný certifikát ISO 17025 0082 000 211
Pokročilá dokumentácia, súbor Excel pre informácie o kalibrácii všetkých pipiet/dávkovačov na objednávku3) 0082 000 212