Kalibrácia a servis pipiet

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy

Práca s pipetami

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy:

V rámci Českej a Slovenskej republiky zaisťujeme kalibrácie mechanických a elektronických pipiet a dávkovačov v rozsahu 0,1 µl až 100 000 µl (autorizovaný servis a kalibráciu pipiet a dávkovačov značky Eppendorf a iných výrobcov vykonáva Kalibrační laboratoř č. 2404 akreditovaná na normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.). 

Ponúkame „Servisné balíčky“ – servis pipiet a dávkovačov za fixnú cenu, rozsah kontroly a údržby na štyroch úrovniach.

  • Servisný balíček Basic - kontrola 4 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu
  • Servisný balíček Standard - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu, základná údržba vrátane výmeny drobných dielov
  • Akreditované kalibrácia - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie, základná údržba, výmena drobných dielov

Služby pre Vás

Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu. U pipiet a dávkovačov konkurenčných výrobcov je možné vykonať kalibráciu, základnú údržbu a kontrolu bez výmeny jednotlivých dielov.

Ak máte záujem o kalibráciu či opravu pipiet a zistenie ich stavu, sme Vám plne k dispozícii. Vaše požiadavky zašlete e-mailom na kalibrace@eppendorf.cz a do správy uveďte počet a typ jednotlivých pipiet. Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu.

Pipety môžete poslať s predstihom na adresu:
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika

Dúfame, že naše služby pomôžu udržať Vaše pipety a dávkovače na dobrej úrovni a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím Eppendorf

Služby kalibračného laboratória

Názov Kontrolné merania
„Ako prišlo“

Kalibračné
merania
„Ako odchádza“

-----
Kontrola,
čistenie, premazanie4) pred
kalibráciou

1kanálová
pipeta/
dávkovač
8kanálová
pipeta
12kanálová
pipeta
16kanálová
pipeta
24kanálová
pipeta
ISO 8655
bez
preventívnej
údržby*2
10 meraní na 3
hladinách objemu*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 meraní na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
preventívnej
údržby*2
4 merania na 3
hladinách objemu*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

4 merania na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Akreditovaná kalibrácia – informácie o objednávaní

Názov Kalibračné merania
„Ako prišlo“
Kalibračné
merania
„Ako odchádza“

-----
Kontrola,
čistenie, premazanie4) pred
kalibráciou
ISO 17025 akreditovaný
kalibračný
1kanálová
pipeta/
dávkovač
8kanálová
pipeta
12kanálová
pipeta
16kanálová
pipeta
24kanálová
pipeta
ISO 8655 Verified*2 4 merania na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
  0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 meraní na 3
hladinách objemu*1
-----
zahrnuté

zahrnuté 0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 4 merania na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
zahrnuté*3 0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2

10 meraní na 3
hladinách objemu*1

10 meraní na
3 hladinách objemu*1

-----
zahrnuté
zahrnuté 0082000220 0082000221 0082000222 0082000223 0082000224

 

Poplatky za ďalšie služby

Služby kalibrácie na mieste vo vašom vlastnom laboratóriu Na vyžiadanie
Poplatok za prácu, 15 min. servisná práca, sadzba na jedného technika 0082 000 210

Ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

*1 Počet meraní na 10 %, 50 % a 100 % nominálneho objemu pri pipietách a dávkovačoch s nastaviteľným objemom.
Pri pipetách s fixným objemom je meraný len jeden objem
*2 Pipety, dávkovače a obsah balenia je potrebné pred odoslaním dekontaminovať.
*3 Výstupom merenia po údržbe je kalibračný list.
*4 Vnútorných častí

Doplnkové služby – Informácie o objednávaní

Kalibračný certifikát ISO 17025 0082 000 211
Pokročilá dokumentácia, súbor Excel pre informácie o kalibrácii všetkých pipiet/dávkovačov na objednávku3) 0082 000 212