Kalibrácia a servis pipiet

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy

Práca s pipetami

Kalibračné laboratórium v Říčanech u Prahy:

V rámci Českej a Slovenskej republiky zaisťujeme kalibrácie mechanických a elektronických pipiet a dávkovačov v rozsahu 0,1 µl až 100 000 µl (autorizovaný servis a kalibráciu pipiet a dávkovačov značky Eppendorf a iných výrobcov vykonáva Kalibrační laboratoř č. 2404 akreditovaná na normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.). 

Ponúkame „Servisné balíčky“ – servis pipiet a dávkovačov za fixnú cenu, rozsah kontroly a údržby na štyroch úrovniach.

  • Servisný balíček Basic - kontrola 4 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu
  • Servisný balíček Standard - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu, základná údržba vrátane výmeny drobných dielov
  • Servisný balíček Premium - kontrola 10 x meranie, akreditovaná kalibrácia s vydaním kalibračného listu, kompletná kontrola a údržba, výmena všetkých bežných chybných dielov
  • Akreditované kalibrácia - kontrola 10 x meranie na troch hladinách objemu, vydanie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie, základná údržba, výmena drobných dielov.

Služby pre Vás

Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu. U pipiet a dávkovačov konkurenčných výrobcov je možné vykonať kalibráciu, základnú údržbu a kontrolu bez výmeny jednotlivých dielov.

Ak máte záujem o kalibráciu či opravu pipiet a zistenie ich stavu, sme Vám plne k dispozícii. Vaše požiadavky zašlete e-mailom na kalibrace@eppendorf.cz a do správy uveďte počet a typ jednotlivých pipiet. Na vyžiadanie zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu.

Pipety môžete poslať s predstihom na adresu:
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika

Dúfame, že naše služby pomôžu udržať Vaše pipety a dávkovače na dobrej úrovni a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím Eppendorf

Služba kalibrácie pipiet

Služba Kalibračné merania
pred nastavením

Kalibračné
merania
po nastavení

-----
Kontrola,
čistenie, mazanie4) pred
kalibráciou

Jednokanálová
pipeta/
dávkovač
8-kanálová
pipeta
12-kanálová
pipeta
16-kanálová
pipeta
24-kanálová
pipeta
ISO 8655
bez
preventívnej
údržby*2
10 na testovaný
objem*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
preventívnej
údržby*2
4 na testovaný
objem*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

4 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Balíky kalibračných služieb – Informácie o objednávaní

Služba Kalibračné merania
pred nastavením
Kalibračné
merania
po nastavení

-----
Kontrola,
čistenie, mazanie4) pred
kalibráciou
ISO 17025 akreditovaný
kalibračný
Jednokanálová
pipeta/
dávkovač
8-kanálová
pipeta
12-kanálová
pipeta
16-kanálová
pipeta
24-kanálová
pipeta
ISO 8655 Verified*2 4 na testovaný
objem*1
10 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté
  0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
vrátane
preventívnej
údržby*2
 

10 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté

zahrnuté 0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 4 na testovaný
objem*1
10 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté
zahrnuté*3 0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2 10 na testovaný
objem*1
10 na testovaný
objem*1
-----
zahrnuté
zahrnuté 0082000220 0082000221 0082000222 0082000223 0082000224

 

Poplatky za doplnkové služby

Služby kalibrácie na mieste vo vašom vlastnom laboratóriu opýtať sa
Poplatok za prácu, 15 min. opravárenských služieb, sadzba na jedného technika 0082 000 210

Ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

*1 10%, 50% a 100% nominálneho objemu pre nástroje s premenlivým objemom.
*2 Pipety, dávkovače a obsah balenia je potrebné pred odoslaním dekontaminovať.
*3 Akreditovaný kalibračný certifikát ISO 17025 je súčasťou druhej kalibrácie po údržbe
*4 Vnútorné časti

Doplnkové služby – Informácie o objednávaní

Kalibračný certifikát ISO 17025 0082 000 211
Pokročilá dokumentácia, súbor Excel pre informácie o kalibrácii všetkých pipiet/dávkovačov na objednávku3) 0082 000 212