Zajistěte u vašeho systému řízení bioprocesů skutečný výkon!

Postupy zvyšování výkonu v oblasti bioprocesů

Z důvodu optimalizace získaných výsledků vyžadují technologicky náročné produkty opravdu prvotřídní servis. Již od prvního okamžiku po spuštění daného systému se mohou zákazníci naší společnosti spolehnout na vysoce kvalitní servisní služby společnosti Eppendorf, a to v celé oblasti bioprocesů. Tyto servisní služby zahrnují technickou podporu, vyhledávání závad, rychlé dodávky náhradních dílů a speciální programy zajišťování údržby dle přání zákazníků.

Preventivní údržba

U zařízení v oblasti řízení bioprocesů Eppendorf je třeba provádět, stejně jako i u jiných kompletních technologických systémů, pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn spolehlivý provozní stav všech jednotlivých celků. Díky takto prováděné údržbě nebude docházet k finančně náročným prostojům a bude rovněž zachována hodnota celého zařízení. Preventivní údržbu doporučujeme provádět jednou ročně. Uživatelům rovněž doporučujeme, provádět určité kroky ještě před předepsanou údržbou nebo jejich zajišťování v pravidelných cyklech (např. každý měsíc). Rádi vám poradíme.