text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Eppendorf Conical Tubes 25 mL

Informacje o produkcie

Ważny krok – Eppendorf Conical Tubes 25 mL!
Nowy składnik szerokiego asortymentu probówek Eppendorf wypełnia lukę pomiędzy dostępnymi objętościami tradycyjnych probówek stożkowych 15 mL i 50 mL. Zoptymalizowana wysokość oraz wyjątkowa jakość i specyfikacja sprawiają, że te probówki nadają się idealnie do zastosowań w biologii komórki, np. pulowania pożywki z kolb T75, hodowli bakterii w rozmiarze midi prep lub pokrewnych zastosowań, takich jak przygotowywanie buforów, przechowywanie i transport.

Dalsze materiały do pobrania znajdują sięna dole strony

Produkty (8)

Zestawy i pakiety (2)

Akcesoria (8)


 • Promocja
 • pokrywka SnapTec®, 25 mL
 • sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bursztynowy (ochrona przed światłem), 150 probówki (6 torebki × 25 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030118430
Cena netto
zł 271.00
Cena brutto
zł 333.33
Zapytaj

 • zakrętka, 25 mL
 • sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bursztynowy (ochrona przed światłem), 200 probówki (8 torebki × 25 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030122445
Cena netto
zł 372.00
Cena brutto
zł 457.56
Zapytaj

 • Promocja
 • pokrywka SnapTec®, 25 mL
 • Eppendorf Quality, bezbarwny, 200 probówki (5 torebki × 40 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030118405
Cena netto
zł 307.00
Cena brutto
zł 377.61
Zapytaj

 • Promocja
 • pokrywka SnapTec®, 25 mL
 • PCR clean, bezbarwny, 200 probówki (5 torebki × 40 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030118413
Cena netto
zł 330.00
Cena brutto
zł 405.90
Zapytaj

 • Promocja
 • pokrywka SnapTec®, 25 mL
 • sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 150 probówki (6 torebki × 25 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030118421
Cena netto
zł 273.00
Cena brutto
zł 335.79
Zapytaj

 • zakrętka, 25 mL
 • Eppendorf Quality, bezbarwny, 200 probówki (4 torebki × 50 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030122410
Cena netto
zł 330.00
Cena brutto
zł 405.90
Zapytaj

 • zakrętka, 25 mL
 • PCR clean, bezbarwny, 200 probówki (4 torebki × 50 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030122429
Cena netto
zł 353.00
Cena brutto
zł 434.19
Zapytaj

 • zakrętka, 25 mL
 • sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 200 probówki (8 torebki × 25 probówki)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy 0030122437
Cena netto
zł 375.00
Cena brutto
zł 461.25
Zapytaj

Informacje o produkcie

Dane techniczne

Zastosowania

Cechy

Poznaj format Eppendorf Conical Tubes 25 mL! Eppendorf Conical Tubes 25 mL wyznaczają nowe standardy dla probówek stożkowych. W przypadku konieczności przygotowywania, wirowania, mieszania lub przechowywania próbek o objętości większej niż 15 mL, ale znacznie mniejszej niż 50 mL, naukowcy często nie mają wyjścia i muszą korzystać z tradycyjnych probówek stożkowych z zakrętką o objętości albo 15 mL albo 50 mL. Nowe Eppendorf Conical Tubes 25 mL eliminują ten problem. Mają one taką samą średnicę jak probówki stożkowe 50 mL, ale nie są takie długie. Dzięki temu nie trzeba wkładać pipety tak głęboko do probówki, jak w przypadku probówek stożkowych 50 mL. Nowe probówki 25 mL są dostępne z zakrętką lub innowacyjną pokrywką SnapTec®. Ta opatentowana zatrzaskiwana pokrywka jest unikatowym rozwiązaniem w segmencie probówek stożkowych.
Najwyższej jakości surowce oraz brak użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji zapewniają najwyższe bezpieczeństwo próbek. Zapewniona jest wysoka odporność na wirowanie do 17.000 x g, szczelność pokrywy w zakresie od -86 °C do 100 °C, a także optymalna widoczność próbki i osadu.

Zachowana jest kompatybilność z istniejącymi urządzeniami laboratoryjnymi, ponieważ nowa probówka Eppendorf ma taką samą średnicę, jak probówki stożkowe 50 mL. Dostępne są inne elementy systemu, takie jak adaptery do wirowania, Eppendorf SmartBlock™, uchwyt do probówek do MixMate®, pudełka do przechowywania i statywy na jedną probówkę.

Nowa konstrukcja pokrywki: spłaszczone i rowkowane boki


• Zapewnia wygodę i ergonomię użytkowania (łatwe otwieranie i zamykanie) jedną ręką
• Umożliwia stabilne ustawianie w pionie, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń
• Wysoka jakość materiału i precyzyjne formowanie zapewnia wysoką szczelność i minimalizuje straty próbki

Wysoka odporność na wirowanie

Skraca czas wirowania i zwiększa bezpieczeństwo próbek, użytkownika i otoczenia.

“Jeden do wszystkiego”

Wysoki poziom czystości umożliwia wykorzystywanie tych probówek do sterylnej pracy z komórkami i kwasami nukleinowymi:
• Sterylność i brak pirogenów, DNaz, RNaz i DNA (ludzkiego i bakteryjnego)
• Oddzielne testy i certyfikacja każdej partii

Wyrzucanie materiałów zużywalnych Eppendorf 25 mL i ich opakowańRecykling zużytych materiałów ma coraz większe znaczenie. Przykładowo w Europie prawie 100% tektury podlega recyklingowi. Opakowanie Eppendorf Conical Tubes 25 mL składa się z różnych materiałów – ale w większości składa się z tektury.
Materiały zużywalne Eppendorf, a zatem również Eppendorf Tubes, są dostarczane w opakowaniu wykonanym w 70 % z tektury pochodzącej z recyklingu. Będziemy wdzięczni za wspieranie globalnej inicjatywy zrównoważonego rozwoju i zbieranie tekturowych opakowań probówek do celów recyklingu. Prosimy o wyrzucanie opakowań do odpowiednio oznaczonych pojemników w Twojej organizacji. W przypadku folii opakowaniowej wykonanej z polietylenu (PE), używanej do niesterylnych materiałów zużywalnych, oraz polietylenu/tereftalanu polietylenu (PE/PET) zalecamy korzystanie z usług specjalnego partnera recyklingowego, który prowadzi recykling PE lub PE/PET. Aby poznać możliwości recyklingu dostępne dla Twojej organizacji, skontaktuj się z odpowiednią osobą w swoim zakładzie lub z lokalnym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami.
Używane probówki są uznawane za potencjalnie zanieczyszczone. Zanieczyszczenie może mieć charakter biologiczny, chemiczny, a nawet radioaktywny. Z tego względu recykling takich naczyń może stanowić trudne wyzwanie. W wielu krajach odpady o krytycznym znaczeniu muszą być zgodnie z prawem spalane. Nie mniej jednak możliwe jest odzyskanie energii i ciepła pochodzących z procesów termicznego recyklingu zanieczyszczonych laboratoryjnych materiałów zużywalnych.
Aby ograniczyć ilość plastikowych odpadów o krytycznym znaczeniu, należy używać co najmniej dwóch pojemników na odpady: Jednego na odpady o znaczeniu krytyczny i jednego na odpady o znaczeniu niekrytycznym. Definicja obu tych grup może zależeć od lokalnych przepisów. Należy ją przedstawić osobom pracującym w laboratorium lub uwzględnić to w szkoleniach. Aby poznać dalsze możliwości lokalnego recyklingu odpadów, należy się skontaktować z lokalnym inspektorem ds. bezpieczeństwa biologicznego i lokalnym kierownictwem ds. gospodarki odpadami.
Stanowczo zalecamy korzystanie z certyfikowanego lokalnego partnera recyklingowego. Korzystanie z "lokalnych" usług zapewni redukcję wpływu transportu na środowisko, a "certyfikowani" partnerzy są zalecani ze względu na konieczność bezpiecznego i ekologicznego obchodzenia się z odpadami laboratoryjnymi.