text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Serwis wytrząsarek

Eksperci Eppendorf naprawiający wytrząsarkę biologiczną

Zadbaj o swoją wytrząsarkę — optymalizuj hodowlę!

Wytrząsarki biologiczne mają kluczowe znaczenie dla hodowli komórek i muszą być w stanie pracować nieustannie przez wiele lat. Nawet stosunkowo niewielkie i krótkotrwałe odchylenia parametrów podczas pracy wytrząsarki mogą mieć znaczący wpływ na wyniki hodowli oraz pogarszać wydajność produkcji i/lub ekspresji komórek.

Plany serwisowe dla wytrząsarek Eppendorf zapewniają jednorodną i niezawodną wydajność wytrząsarek zgodnie ze specyfikacją producenta.
Plany serwisowe dla wytrząsarek obejmują szereg protokołów konserwacji mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie stabilnej wydajności inkubatora. Nasze usługi kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) pomagają spełniać wymogi Twojego systemu zarządzania jakością i zapewniają wiarygodne potwierdzenie, że wytrząsarka biologiczna pracuje prawidłowo i zgodnie ze specyfikacją producenta.

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje szeroki wybór usług konserwacji profilaktycznej i umów serwisowych zapewniających sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Globalne umowy serwisowe dla wytrząsarek biologicznych, od wersji budżetowych po kompleksowe pakiety, ułatwiają proces serwisu, minimalizują przestoje i zapewniają niezwykły komfort psychiczny!

Nasze nowe wszechstronne umowy serwisowe

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie trwania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w ramach naprawy; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie trwania umowy

Usługi samej konserwacji profilaktycznej

  • "Preventive Maintenance" obejmuje usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające zgodność urządzenia ze specyfikacją producenta

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności określonych parametrów (prędkość i temperatura) ze specyfikacją.

Usługi kwalifikacji

IQ/OQ GxP: Dla Klientów pracujących w otoczeniach regulowanych oferujemy teraz również specjalnie opracowane i ulepszone usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej obejmujące również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one wiarygodne potwierdzenie, że Twoje urządzenie działa nie tylko poprawnie, ale również zgodnie ze specyfikacją producenta.

Umowy serwisowe dla wytrząsarek biologicznych

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania
AdvancedCare
Zapewnia niezawodność
i dostępność urządzenia
PremiumCare
Zapewnia niezawodność, dostępność
i możliwość planowania finansowego związanego z
wytrząsarką otwartą
Wytrząsarka z ogrzewaniem
Wytrząsarka z ogrzewaniem i chłodzeniem
Wytrząsarka S44i
Obejmuje:
Pełną konserwację profilaktyczną 1/rok 1/rok
Aktualizację oprogramowania (w czasie dorocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżkę 20 % na części, robociznę i koszty podróży
Obejmuje koszty części, robocizny i podróży -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Przeczytaj mniej

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.


*W zależności od lokalnych warunków biznesowych i na zasadzie dochowania najwyższej staranności. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową


Usługi konserwacji profilaktycznej dla wytrząsarek biologicznych

Usługi konserwacji profilaktycznej
Informacje dotyczące zamawiania
Konserwacja profilaktyczna
Wytrząsarka otwarta
Wytrząsarka z ogrzewaniem
Wytrząsarka z ogrzewaniem/chłodzeniem
Wytrząsarka S44i
Kontrole zewnętrzne i konserwacja
Sprawdzenie otoczenia miejsca instalacji
Sprawdzenie przyłączy elektrycznych/źródła gazu
Sprawdzenie stanu/działania czujników otwarcia drzwi/pokrywy
Kontrola bezpieczeństwa drzwi/pokryw, rączek, rozpórek drzwi* i zawiasów
Wyposażenie i przyłącza wewnętrzne
Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanizmu wytrząsającego; smarowanie łożysk nieuszczelnionych, według potrzeb*
Sprawdzenie silnika wytrząsarki i wentylatora cyrkulacyjnego*
Sprawdzenie stanu paska napędowego wytrząsarki; w razie potrzeby regulacja napięcia paska
Wyczyszczenie i sprawdzenie skraplacza*
Walidacja i metrologia
Walidacja i regulacja parametrów roboczych zgodnie ze specyfikacją Eppendorf
Dokumentacja
Dołączona lista kontrolna
Datowana naklejka potwierdzająca serwis Eppendorf service

Przeczytaj mniej

* Jeśli ta funkcja jest obecna.

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.