text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Materiały eksploatacyjne, certyfikaty i dokumenty dla danej partii

How can we help you?

Our Certificates Team would be happy to answer your question!

Zależnie od stopnia czystości materiałów zużywalnych Eppendorf wystawiamy certyfikaty dla poszczególnych partii, wydane przez niezależne laboratorium dla stopni czystości PCR clean, Sterile, PCR clean/Sterile, PCR clean/Protein-free, Biopur® , Forensic DNA Grade.

Ponadto wydajemy deklaracje dla poszczególnych partii produktu dotyczące zrównoważoności zgodnie z ISCC PLUS dla materiałów zużywalnych Eppendorf z oznaczeniem „BioBased”, aby poświadczyć zawartość biokomponentów (zgodnie z koncepcją bilansu masowego ISCC) zastosowanych w produkcji danej partii.

Przeczytaj mniej

Wymagany certyfikat dla danej partii materiałów zużywalnych uzyskasz w następujący sposób:

  • Znajdź numer partii na etykiecie znajdującej się na składanym opakowaniu danego materiału zużywalnego
  • Numer partii rozpoczyna się jedną wielką literą, po której następuje ciąg sześciu cyfr, a na końcu ponownie jedna wielka litera (przykład: "A123456B").
  • Wprowadź numer partii (z wymienioną powyżej kombinacją „litera/cyfry/litera”) w polu poniżej i pobierz certyfikat właściwy dla danej partii.

Przeczytaj mniej

Dla materiałów zużywalnych Eppendorf wykonanych z tworzyw sztucznych o stopniu jakości „Eppendorf Quality” wystawiamy jedynie certyfikaty dotyczące ogólnej jakości.

Przeczytaj mniej

Potrzebujesz poza certyfikatem dla danej partii produktu jeszcze inne dokumenty dotyczące produktu?

Liczba norm, wytycznych i regulacji obowiązujących w laboratoriach biologicznych, diagnostycznych i przemysłowych stale wzrasta, a tym samym wzrasta także potrzeba udokumentowania zgodności z tymi wymaganiami. Tutaj wspieramy Cię w spełnieniu takich wymogów.

Możesz otrzymać dalsze ogólne certyfikaty jakości, certyfikaty o zrównoważoności (o ile są dostępne) dla produktu (znak ACT) oraz zakładu produkcji (certyfikat ISCC Plus), instrukcje obsługi lub karty danych technicznych (jeśli są dostępne). Zestawienie wszystkich dokumentów wymienionych powyżej możesz pobrać razem z certyfikatem właściwym dla danej partii produktu.

Możesz pobrać określone przez Ciebie pliki w celach dokumentacyjnych.

Przeczytaj mniej

Wprowadź swój numer partii produktu

Usługa jest tymczasowo niedostępna.

Niewłaściwy numer partii. Prosimy sprawdzić na etykiecie produktu, czy plastikowy materiał eksploatacyjny ma stopień czystości Sterile, PCR clean, Biopur®, Forensic DNA Grade czy Protein-free. Jeśli tak, prosimy sprawdzić ponownie numer partii i wprowadzić go znowu w polu wyszukiwania. Numer partii składa się z sześciu cyfr obramowanych z każdej strony literą, np. A123456B. W przypadku produktów o stopniu jakości Eppendorf ("Eppendorf Quality") nie są wystawiane certyfikaty dla poszczególnych partii. Prosimy sprawdzić etykietę na opakowaniu, aby się upewnić, że nie używasz "gwarantowanej jakości".

Bezpieczeństwo Twoich próbek leży nam na sercu! Materiały zużywalne Eppendorf są projektowane i produkowane w sposób zapewniający maksymalną wydajność i bezpieczeństwo dla Twoich próbek i przebiegu pracy.

Ponadto nasze rygorystyczne wymogi dotyczące produkcji jak i surowe kontrole zapewniają niezmiennie najwyższą jakość produktu, przy czym każda partia produktu jest poddawana kontroli i certyfikowana.  

Rejestrując numer partii swojego produktu, umożliwiasz nam podnieść bezpieczeństwo Twoich próbek na nowy poziom: W rzadkich przypadkach, gdy po wprowadzeniu na rynek wystąpi poważny problem dotyczący konkretnej partii produktu, będziemy mogli bezpośrednio nawiązać kontakt z Tobą, by poinformować o możliwych rozwiązaniach mających na celu złagodzenie skutków.

Zarejestruj numer partii:

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Przeczytaj mniej