text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Serwis automatyki

Wydajna praca bez przestojów!

epMotion® i głowice dozujące to urządzenia precyzyjne. W związku z tym należy je regularnie poddawać konserwacji i kalibracji, aby utrzymywać
ich wysoką dokładność, precyzję i odtwarzalność wyników. Oferowane przez nas plany obejmujące konserwację i kalibrację pomagają utrzymać optymalną wydajność systemu epMotion przez długi okres czasu. Nasze usługi certyfikacji obejmują wszystkie testy funkcjonalne oraz usługi kalibracji i regulacji niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej (IQ/OQ) Twojego urządzenia.
Kalibracja głowic dozujących jest przeprowadzana według normy ISO 8655, co ułatwia dokumentację zgodną z GLP.

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje szeroki wybór usług konserwacji profilaktycznej i umów serwisowych zapewniających sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Globalne umowy serwisowe dla epMotion® , od wersji budżetowych po kompleksowe pakiety, ułatwiają proces serwisu, minimalizują przestoje i zapewniają niezwykły komfort psychiczny!

Przeczytaj mniej

Nasze wszechstronne umowy serwisowe

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w ramach naprawy; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy

Przeczytaj mniej

Usługa samej konserwacji profilaktycznej

  • "Preventive Maintenance" obejmuje usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające zgodność urządzenia ze specyfikacją producenta

Przeczytaj mniej

Usługi kalibracji

Usługi kwalifikacji

Głowice dozujące to urządzenia precyzyjne. W związku z tym należy je regularnie poddawać konserwacji i kalibracji, aby utrzymywać ich sprawność, precyzję i dokładność.
IQ/OQ GxP: Dla Klientów pracujących w otoczeniach regulowanych oferujemy teraz również specjalnie opracowane i ulepszone usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej obejmujących również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one wiarygodne potwierdzenie, że Twoje urządzenie działa nie tylko poprawnie, ale również zgodnie ze specyfikacją producenta.

epMotion®-Umowy serwisowe

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania
AdvancedCare
Zapewnia niezawodność
i dostępność urządzenia
PremiumCare
Zapewnia niezawodność, dostępność,
i możliwość planowania finansowego
epMotion® 5070
epMotion® 5073
epMotion® 5075
epMotion® 96
Obejmuje:
Pełną konserwację profilaktyczną 1/rok 1/rok
Aktualizację oprogramowania (w czasie dorocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżkę 20 % na części, robociznę i koszty podróży
Obejmuje koszty części, robocizny i podróży -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Przeczytaj mniej

*Jeśli ta funkcja jest obecna

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej

Usługi konserwacji profilaktycznej dla epMotion® 96

Informacje dotyczące zamawiania Konserwacja profilaktyczna
epMotion® 96
Inspekcje i konserwacja:
Czyszczenie
Smarowanie głowicy dozującej
Sprawdzenie i wymiana 96 pierścieni uszczelniających w stożkach
Aktualizacja oprogramowania/firmware, jeśli dotyczy
Weryfikacja (Kalibracja)
Test szczelności (50 µL + 300 µL)
Test grawimetryczny błędu systematycznego (50 µL + 300 µL)
Test fotometryczny - błąd przypadkowy (2 objętości)
Dokumentacja
Dołączona lista kontrolna
Datowana naklejka serwisowa potwierdzająca serwis Eppendorf
Raport z kalibracji

Przeczytaj mniej

epMotion® Usługi konserwacji profilaktycznej

Informacje dotyczące zamawiania Konserwacja profilaktyczna
epMotion® 5070
epMotion® 5073
epMotion® 5075
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie obudowy/akcesoriów
Sprawdzenie epMotion® pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych
Wymiana kabli szyny CAN/pierścieni uszczelniających głowic dozujących
Aktualizacja oprogramowania*
Test funkcjonalny
Przygotowanie urządzenia do pracy, pierwsze uruchomienie, poinstruowanie użytkownika
Wyrzutnik końcówek, czujnik poziomu i wózek
Czytnik kodów kreskowych z epBlueTM ID*
Moduły termiczne* i komora próżniowa*
Moduł TMX*/moduł TMX z modułem trzpieni magnetycznych*
oświetlenie UV/CleanCap (filtr HEPA)*
Pamięć
Analiza zapisanych danych
Weryfikacja
Kalibracja/regulacja czujnika poziomu i wózka
Kalibracja/regulacja komory próżniowej*
Weryfikacja parametrów roboczych zgodnie ze specyfikacją
Kalibracja/regulacja modułów termicznych
Kalibracja/regulacja modułu Eppendorf ThermoMixer
Kalibracja/regulacja modułu trzpieni magnetycznych
Dokumentacja
Dostarczona lista kontrolna
Datowana naklejka serwisowa potwierdzająca serwis Eppendorf

Przeczytaj mniej

*Jeśli ta funkcja jest obecna

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej

Usługi kalibracji epMotion® i inne usługi

Informacje dotyczące zamawiania
Kalibracja 1-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.)
Kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.)
Kalibracja 1-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiary na objętość testową (min., śr., maks.) bez konserwacji profilaktycznej
Kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiary na objętość testową (min., śr., maks.) bez konserwacji profilaktycznej
Wymiana lampy UV
Instalacja epMotion® 5070
Instalacja epMotion® 5073
Instalacja epMotion® 5075
Instalacja epMotion® 96
GxP 1-channel dispensing tool calibration – 10 measurements per test volume (min, mid, max) with preventive maintenance as left and as found
GxP 8-channel dispensing tool calibration – 10 measurements per test volume (min, mid, max) with preventive maintenance as left and as found

Przeczytaj mniej

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej

Dalsze interesujące artykuły:

Przeczytaj mniej