text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Serwis rotorów do wirówek

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje szeroki wybór usług konserwacji profilaktycznej i umów serwisowych zapewniających sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla wirówek, od wersji budżetowych po kompleksowe pakiety, ułatwiają proces serwisu, minimalizują przestoje i zapewniają niezwykły komfort psychiczny!

Nasze nowe wszechstronne umowy serwisowe

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie trwania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w ramach naprawy; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie trwania umowy

Usługi samej konserwacji profilaktycznej

  • "Preventive Maintenance" obejmuje usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające zgodność urządzenia ze specyfikacją producenta

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności określonych parametrów (czas, prędkość i temperatura) ze specyfikacją.

Usługi kwalifikacji

Nowość: IQ/OQ GxP: Dla Klientów pracujących w otoczeniach regulowanych oferujemy teraz również specjalnie opracowane i ulepszone usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej obejmujące również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one wiarygodne potwierdzenie, że Twoje urządzenie działa nie tylko poprawnie, ale również zgodnie ze specyfikacją producenta.

Umowy serwisowe dla wirówek

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania
AdvancedCare
Zapewnia niezawodność
i dostępność urządzenia
PremiumCare
Zapewnia niezawodność, dostępność
i możliwość planowania finansowego związanego z
mikrowirówką bez chłodzenia
Mikrowirówka z chłodzeniem
Wirówka wielofunkcyjna bez chłodzenia
Wirówka wielofunkcyjna z chłodzeniem
Himac High-Speed Floorstanding Centrifuge
Himac Ultracentrifuge
Koncentrator próżniowy
Obejmuje:
Pełną konserwację profilaktyczną 1/rok 1/rok
Aktualizację oprogramowania (w czasie dorocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżkę 20 % na części, robociznę i koszty podróży
Obejmuje koszty części, robocizny i podróży -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Przeczytaj więcej

Przeczytaj mniej

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*W zależności od lokalnych warunków biznesowych i na zasadzie dochowania najwyższej staranności. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową

Usługi konserwacji profilaktycznej dla wirówek

Preventive Maintenance Services
Ordering Information
Preventive Maintenance Device Check
Microcentrifuge w/o refrigeration
Microcentrifuge with refrigeration
Multipurpose Centrifuge w/o refrigeration
Multipurpose Centrifuge with refrigeration
Himac High-Speed Floorstanding Centrifuge N/A
Himac Ultracentrifuge N/A
Vacuum Concentrator
Cleaning and Maintenance
Cleaning of housing/ Checking condensation water tray*
Cleaning and checking of rotor bowl and internal parts
Checking of instrument for any damage
Checking of stability, housing, display and keypad
Software update required
Checking of lid latch
Functional Check
Checking of rotor detection
Checking of temperature sensors* and speed sensor
Checking of imbalance detection*
Performing system test run
Memory
Evaluation of stored data
Documentation
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Przeczytaj więcej

Przeczytaj mniej

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.


Niezawodność dzięki profesjonalnym inspekcjom!

Rotory i kosze ulegają zużyciu w czasie ich regularnego użytkowania, co może np. prowadzić do zarysowań powierzchni. Może to wpływać na ich odporność chemiczną i przyspieszać proces korozji. Duża liczba przeprowadzonych cykli pracy zwiększa ryzyko mikroskopijnych pęknięć rotora. Takie mikroskopijne pęknięcia mogą być wcześnie wykrywane podczas kontroli wykonywanej przez wykwalifikowaną osobę, dzięki czemu rotor może zostać w porę wymieniony, zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń.
some alternative text
Rotory i kosze ulegają stopniowemu zużyciu w czasie pracy, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Zadrapania powierzchni i inne uszkodzenia mogą wpływać na odporność chemiczną i przyspieszać proces korozji. Obciążenia znoszone w czasie licznych cykli pracy zwiększają ryzyko mikroskopijnych pęknięć. Takie mikro-pęknięcia mogą zostać wcześnie wykryte w wyniku profesjonalnej inspekcji, co umożliwia rotora, zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń.

Nasi certyfikowani i wysoce wykwalifikowani technicy serwisowi korzystają z wyrafinowanych urządzeń boroskopowych umożliwiających wykrywanie niewidocznych, ale niezwykle istotnych, pęknięć i zadrapań. Jeśli stwierdzony zostanie brak lub niewielki stopień zmian powierzchni, rotor może być nadal używany zgodnie z instrukcją - lub przez dodatkowy rok, jeśli inspekcja została przeprowadzona na zakończenie zalecanego okresu użytkowania.

Usługi inspekcji rotora

Informacje dotyczące zamawiania Zalecane okresy międzyprzeglądowe Rotory stałokątowe Rotory z wychylnymi koszami i kosze
Kontrola wizualna rotora 1) Raz w roku

Przeczytaj więcej

Przeczytaj mniej

1) W przypadku wszystkich rotorów i akcesoriów Eppendorf

Numer zamówienia obowiązkowej kontroli rotora zgodnie z regulacjami określonego kraju: 5424 860 150

Dalsze interesujące artykuły: