text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Serwis inkubatorów

Korzystając z naszego serwisu, możesz spać spokojnie!

Inkubatory CO2 mają kluczowe znaczenie dla każdego laboratorium hodowli komórek. Są wyposażone w skomplikowany i dynamiczny układ sterowania odpowiedzialny za utrzymywanie parametrów hodowli ustawionych przez Użytkownika. Dokładne pomiary oraz informacje zwrotne dotyczące wielu zmiennych środowiska są niezbędne do optymalizacji wzrostu i proliferacji komórek, a także do minimalizowania różnorodności międzykomórkowej w zakresie fizjologii, funkcji metabolicznych i ekspresji. Wytrząsarka inkubacyjna S41i jest na tyle uniwersalna, że umożliwia jednoczesną hodowlę komórek adherentnych i zawiesinowych. Nawet niewielkie odchylenia warunków środowiska hodowli mogą prowadzić do niepożądanych wyników. Nasze usługi dla inkubatorów CO2 obejmują szeroki wybór protokołów konserwacji profilaktycznej i kalibracji mających na celu sprawdzanie, walidację i utrzymywanie ciągłej i stabilnej sprawności inkubatora oraz optymalną zgodność urządzenia z zaprogramowanymi parametrami hodowli. Usługi kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) wspierają Twój system zarządzania jakością poprzez kwalifikowane potwierdzenie prawidłowego działania inkubatora CO2 zgodnie ze specyfikacją producenta.

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje szeroki wybór usług konserwacji profilaktycznej i umów serwisowych zapewniających sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Globalne umowy serwisowe dla inkubatorów CO2, od wersji budżetowych po kompleksowe pakiety, ułatwiają proces serwisu, minimalizują przestoje i zapewniają niezwykły komfort psychiczny!

Przeczytaj mniej

Nasze nowe wszechstronne umowy serwisowe

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w ramach naprawy; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy

Przeczytaj mniej

Usługi samej konserwacji profilaktycznej

  • "Preventive Maintenance" obejmuje usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające zgodność urządzenia ze specyfikacją producenta

Przeczytaj mniej

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności określonych parametrów (temperatura, CO2, O2, rH) ze specyfikacją.

Przeczytaj mniej

Usługi kwalifikacji

IQ/OQ GxP: Dla Klientów pracujących w otoczeniach regulowanych oferujemy teraz również specjalnie opracowane i ulepszone usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej obejmujących również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one wiarygodne potwierdzenie, że Twoje urządzenie działa nie tylko poprawnie, ale również zgodnie ze specyfikacją producenta.

Przeczytaj mniej


Umowy serwisowe dla Inkubatorów CO2

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania
AdvancedCare
Zapewnia niezawodność
i dostępność urządzenia
PremiumCare
Zapewnia niezawodność, dostępność,
i możliwość planowania finansowego związanego z inkubatorem
CO2
CellXpert®
Wytrząsarka inkubacyjna S41i
Obejmuje:
Pełną konserwację profilaktyczną 1/rok 1/rok
Aktualizację oprogramowania (w czasie dorocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżkę 20 % na części, robociznę i koszty podróży
Obejmuje koszty części, robocizny i podróży -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Przeczytaj mniej

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej

Usługi konserwacji profilaktycznej dla inkubatorów CO2

Usługi konserwacji profilaktycznej
Informacje dotyczące zamawiania
Konserwacja profilaktyczna
Inkubator CO2
CellXpert®
Inspekcja zewnętrzna i konserwacja
Sprawdzenie otoczenia miejsca instalacji
Sprawdzenie źródeł zasilania elektrycznego / gazu i przyłączy
Wymiana filtra(ów) gazu montowanego w linii i filtra systemu auto-zerowania
Sprawdzenie uszczelek i zawiasów drzwi
Wyposażenie i przyłącza wewnętrzne
Sprawdzenie stanu wszystkich wewnątrzkomorowych czujników gazu, temperatury i wilgotności
Kontrola bezpieczeństwa półki / półek inkubatora i statywów
Sprawdzenie, czy pokrywki czujników są na miejscu i nieuszkodzone
Sprawdzenie stanu tac nawilżających
Sprawdzenie stanu okablowania, płytek drukowanych, wyświetlacza i sterownika
Sprawdzenie funkcji alarmowych
Walidacja i metrologia
Walidacja i regulacja parametrów roboczych według specyfikacji Eppendorf
Dokumentacja
Dołączona lista kontrolna
Datowana naklejka serwisowa potwierdzająca serwis Eppendorf

Przeczytaj mniej

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej


Usługi konserwacji profilaktycznej dla wytrząsarki inkubacyjnej S41i

Usługi konserwacji profilaktycznej
Informacje dotyczące zamawiania
Konserwacja profitaktyczna
Wytrząsarka inkubacyjna S41i
Inspekcje zewnętrzne i konserwacja
Sprawdzenie otoczenia miejsca instalacji
Sprawdzenie źródeł zasilania elektrycznego / gazu i przyłączy
Wymiana filtra CO2 montowanego w linii i filtra systemu auto-zerowania
Wyposażenie i przyłącza wewnętrzne
Kontrola bezpieczeństwa platform(y) wytrząsarki i uchwytów kolb
Kontrola bezpieczeństwa półki / półek i systemu statywów
Wymiana osłon gumowych wspornika platformy
Sprawdzenie stanu tac nawilżających
Sprawdzenie stanu paska napędu wytrząsarki
Sprawdzenie stanu wewnątrzkomorowych czujników CO2 i temperatury
Walidacja i metrologia
Walidacja i regulacja parametrów roboczych według specyfikacji Eppendorf
Dokumentacja
Dołączona lista kontrolna
Datowana naklejka serwisowa potwierdzająca serwis Eppendorf

Przeczytaj mniej

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej