text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania
*Określenie "wolny od" używane w odniesieniu do stopni czystości oznacza, że testy wykazały zgodność w określonych granicach wykrywalności (patrz certyfikat partii produkcyjnej). Dowiedz się więcej

Przeczytaj mniej

Stopnie czystości końcówek, probówek i płytek Eppendorf

Który stopień czystości będzie odpowiedni do moich zastosowań? Tutaj znajdziesz przegląd informacji.

Przeczytaj mniej

Materiały zużywalne Eppendorf to najwyższy poziom jakości i czystości. Jest to możliwe dzięki:

  • Produkcji z użyciem najczystszych surowców
  • Pełnej automatyzacji produkcji w warunkach pomieszczenia czystego
  • Kontroli jakości i działania każdej partii produkcyjnej
  • Stałemu zapewnianiu jakości na każdym etapie procesu produkcji – od materiału wyjściowego po gotowy produkt

Przeczytaj mniej

Stosując niezwykle surowe kryteria i monitoring, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, gwarantujemy niezmienną, wysoką jakość naszych produktów – każdej partii produkcyjnej.

Produkowane przez nas materiały zużywalne są dostępne w wielu różnych stopniach czystości: Produkty w stopniu czystości Sterile, Protein-free, PCR clean, Forensic Grade oraz Biopur podlegają wewnętrznym kontrolom procesu produkcyjnego a ponadto są również testowane pod kątem zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dzięki temu mamy pewność, że stale spełniamy wysokie wymagania naszych Klientów w zakresie jakości i czystości produktów. W ramach usługi specjalnej każda partia dostarczonego produktu otrzymuje odpowiedni dla niej, dostępny online certyfikat analizy (ang. certificate of analysis, CoA).

Przeczytaj mniej


Okres przydatności do użycia materiałów zużywalnych Eppendorf zależnie od stopnia czystości

Minimalny okres przydatności do użycia
Eppendorf Quality 8 lat
Stopień czystości:
Sterile 5 lat
PCR clean 5 lat
Biopur 5 lat
Forensic DNA Grade 5 lat
PCR clean+ sterile 5 lat
PCR-clean+ Protein-free 5 lat

Przeczytaj mniej

Okres przydatności do użycia może być gwarantowany wyłącznie dla nieotwartych i odpowiednio przechowywanych produktów. Warunki przechowywania można także znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi, w rozdziale "Dane techniczne".

Dokładna data upływu przydatności do użycia znajduje się na etykiecie produktu w następującym formacie: RRRR-MM-DD, gdzie dokładna data upływu przydatności do użycia to zawsze 28. dzień miesiąca. Ten format odpowiada zaleceniom amerykańskiej Agencji ds Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) dotyczących systemu Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (ang. Unique Device Identification, UDI) system.

Okres przydatności do użycia wynoszący 8 lat dla naszych materiałów zużywalnych o stopniu jakości "Eppendorf Quality" odnosi się do materiałowych właściwości technicznych naszych produktów. Ograniczony okres przechowywania wynoszący 5 lat dla stopni wyższej czystości (np. sterylności) odnosi się do czystości produktów, ponieważ warunki pakowania i przechowywania mogą mieć na nią większy wpływ niż właściwości materiałowe.

Przeczytaj mniej


Metody (przykłady)
Rodzaje zastosowań wymagające wysokiej czystości ogólnej, ale bez kontroli specjalnych zanieczyszczeń
Hodowle baterii i drożdży
Hodowle komórkowe i tkankowe ■ ■
Izolacja i przechowywanie DNA ■ ■ ■ ■
Izolacja i przechowywania RNA ■ ■
Analiza DNA (PCR, analiza restrykcyjna, hybrydyzacja, sekwencjonowanie, NGS) ■ ■ ■ ■
Analiza DNA mitochondrialnego ■ ■ ■ ■
Analiza DNA bakteryjnego ■ ■
Analiza RNA ■ ■

Przeczytaj mniej