text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania
*Określenie "wolny od" używane w odniesieniu do stopni czystości oznacza, że testy wykazały zgodność według określonych granic oznaczalności (patrz certyfikat partii produkcyjnej). Dowiedz się więcej

Stopnie czystości końcówek, probówek i płytek Eppendorf

Który stopień czystości będzie odpowiedni do moich zastosowań? Tutaj znajdziesz przegląd informacji.
Materiały zużywalne Eppendorf zapewniają najwyższy poziom jakości i czystości. Osiągamy to za pomocą następujących środków:

  • Produkcja z użyciem najczystszych surowców
  • W pełni automatyczna produkcja w warunkach pomieszczenia czystego
  • Kontrole jakościowe i funkcjonalne każdej partii produkcyjnej
  • Stałe zapewnianie jakości na każdy etapie procesu produkcji – od materiału wyjściowego po gotowy produkt
Stosując niezwykle surowe kryteria i monitoring, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, gwarantujemy niezmienną, wysoką jakość naszych produktów – każdej partii produkcyjnej.

Nasze materiały zużywalne dostępne są wielu różnych stopniach czystości: Eppendorf Quality oraz bardziej zaawansowane stopnie czystości: Sterile, Protein-free, PCR clean i Biopur. Produkty w stopniu czystości Sterile, Protein-free, PCR clean oraz Biopur podlegają nie tylko wewnętrznym kontrolom procesu, ale są również certyfikowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dzięki temu mamy pewność, że stale spełniamy wysokie wymagania naszych Klientów w zakresie jakości i czystości produktów. Certyfikaty z kontroli każdej partii produkcyjnej dostępne są online.

Okres przydatności do użycia materiałów zużywalnych Eppendorf zgodnie ze stopniami czystości

Stopień czystości Minimalny okres trwałości
Eppendorf Quality 8 lat
Sterile 5 lat
PCR clean 5 lat
Biopur 5 lat
Forensic DNA Grade 5 lat
Purity Grades PCR clean+ sterile 5 lat
PCR-clean+ Protein-free 5 lat

Przeczytaj mniej

Okres trwałości może być zagwarantowany tylko w przypadku produktów szczelnie zamkniętych i odpowiednio przechowywanych. Warunki przechowywania można również znaleźć w instrukcji obsługi w rozdziale "Dane techniczne".

Dokładna data ważności jest podana na etykiecie produktu w następującym formacie: YYYY-MM-DD, gdzie dokładna data ważności to zawsze 28. dzień miesiąca. Format ten jest zgodny z zaleceniami FDA dotyczącymi systemu UDI (Unique Device Identification).

Okres trwałości naszych materiałów eksploatacyjnych epQuality™ wynoszący 8 lat odnosi się do technicznych właściwości materiałowych naszych produktów. Ograniczony okres trwałości wynoszący 5 lat dla produktów o wyższym stopniu czystości (np. sterylności) odnosi się do czystości produktów, ponieważ warunki pakowania i przechowywania mogą mieć na nią większy wpływ niż właściwości materiału.

Metody (przykłady)
Rodzaje zastosowań wymagające wysokiej czystości ogólnej, ale bez kontroli specjalnych zanieczyszczeń
Hodowle baterii i drożdży
Hodowle komórkowe i tkankowe ■ ■
Izolacja i przechowywanie DNA ■ ■ ■ ■
Izolacja i przechowywania RNA ■ ■
Analiza DNA (PCR, analiza restrykcyjna, hybrydyzacja, sekwencjonowanie, NGS) ■ ■ ■ ■
Analiza DNA mitochondrialnego ■ ■ ■ ■
Analiza DNA bakteryjnego ■ ■
Analiza RNA ■ ■

Przeczytaj mniej