text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Stopnie czystości

Stopnie czystości końcówek, probówek i płytek Eppendorf

*Określenie "wolny od" używane w odniesieniu do stopni czystości oznacza, że testy wykazały zgodność według określonych granic oznaczalności (patrz certyfikat partii produkcyjnej). Dowiedz się więcej
Który stopień czystości będzie odpowiedni do moich zastosowań? Tutaj znajdziesz przegląd informacji.
Materiały zużywalne Eppendorf zapewniają najwyższy poziom jakości i czystości. Osiągamy to za pomocą następujących środków:

  • Produkcja z użyciem najczystszych surowców
  • W pełni automatyczna produkcja w warunkach pomieszczenia czystego
  • Kontrole jakościowe i funkcjonalne każdej partii produkcyjnej
  • Stałe zapewnianie jakości na każdy etapie procesu produkcji – od materiału wyjściowego po gotowy produkt
Stosując niezwykle surowe kryteria i monitoring, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, gwarantujemy niezmienną, wysoką jakość naszych produktów – każdej partii produkcyjnej.

Nasze materiały zużywalne dostępne są wielu różnych stopniach czystości: Eppendorf Quality oraz bardziej zaawansowane stopnie czystości: Sterile, Protein-free, PCR clean i Biopur. Produkty w stopniu czystości Sterile, Protein-free, PCR clean oraz Biopur podlegają nie tylko wewnętrznym kontrolom procesu, ale są również certyfikowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dzięki temu mamy pewność, że stale spełniamy wysokie wymagania naszych Klientów w zakresie jakości i czystości produktów. Certyfikaty z kontroli każdej partii produkcyjnej dostępne są online.

Okres przydatności do użycia materiałów zużywalnych Eppendorf zgodnie ze stopniami czystości

Stopień czystości Minimalny okres trwałości
Eppendorf Quality 8 lat
Sterile 5 lat
PCR clean 5 lat
Biopur 5 lat
Forensic DNA Grade 5 lat
Purity Grades PCR clean+ sterile 5 lat
PCR-clean+ Protein-free 5 lat

Przeczytaj mniej

Okres trwałości może być zagwarantowany tylko w przypadku produktów szczelnie zamkniętych i odpowiednio przechowywanych. Warunki przechowywania można również znaleźć w instrukcji obsługi w rozdziale "Dane techniczne".

Dokładna data ważności jest podana na etykiecie produktu w następującym formacie: YYYY-MM-DD, gdzie dokładna data ważności to zawsze 28. dzień miesiąca. Format ten jest zgodny z zaleceniami FDA dotyczącymi systemu UDI (Unique Device Identification).

Okres trwałości naszych materiałów eksploatacyjnych epQuality™ wynoszący 8 lat odnosi się do technicznych właściwości materiałowych naszych produktów. Ograniczony okres trwałości wynoszący 5 lat dla produktów o wyższym stopniu czystości (np. sterylności) odnosi się do czystości produktów, ponieważ warunki pakowania i przechowywania mogą mieć na nią większy wpływ niż właściwości materiału.

Metody (przykłady)
Rodzaje zastosowań wymagające wysokiej czystości ogólnej, ale bez kontroli specjalnych zanieczyszczeń
Hodowle baterii i drożdży
Hodowle komórkowe i tkankowe ■ ■
Izolacja i przechowywanie DNA ■ ■ ■ ■
Izolacja i przechowywania RNA ■ ■
Analiza DNA (PCR, analiza restrykcyjna, hybrydyzacja, sekwencjonowanie, NGS) ■ ■ ■ ■
Analiza DNA mitochondrialnego ■ ■ ■ ■
Analiza DNA bakteryjnego ■ ■
Analiza RNA ■ ■

Przeczytaj mniej