text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Usługi dla produktów fotometrycznych

Ekspert epServices przeprowadzający kalibrację spektrofotometru

Pełna kontrola nad długością fali!

Odtwarzalność wyników metod ilościowych zależy w dużej mierze od jakości urządzeń i pomiarów. Aby zapewnić optymalną precyzję, dokładność i liniowość fotometryczną i fluorymetryczną, Twoje urządzenie powinno być rutynowo sprawdzane, kalibrowane i regulowane przez wykwalifikowanych techników serwisowych Eppendorf.
Plany serwisowe dla produktów fotometrycznych obejmują szereg programów konserwacji profilaktycznej mających na celu zapewnienie zgodności Twojego urządzenia ze specyfikacją producenta.
Dbamy również o odpowiednie wyczyszczenie elementów optycznych i regulację urządzenia, a także zapewniamy pełną dokumentację i certyfikaty.

Technik Eppendorf przeprowadzający test fotometru

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje szeroki wybór usług konserwacji profilaktycznej i umów serwisowych zapewniających sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla wytrząsarek biologicznych, od wersji budżetowych po kompleksowe pakiety, ułatwiają proces serwisu, minimalizują przestoje i zapewniają niezwykły komfort psychiczny!

Nasze nowe wszechstronne umowy serwisowe

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny doroczny program usług konserwacji profilaktycznej zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w ramach naprawy; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w okresie obowiązywania umowy

Usługi samej konserwacji profilaktycznej

  • "Preventive Maintenance" obejmuje usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające zgodność urządzenia ze specyfikacją producenta

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności określonych parametrów (długość fali i temperatura, jeśli dotyczy) ze specyfikacją.

Usługi kwalifikacji

Usługi kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) umożliwiają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez kwalifikowane potwierdzenie prawidłowego działania urządzenia fotometrycznego zgodnie ze specyfikacją producenta.

Umowy serwisowe dla produktów fotometrycznych

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania
AdvancedCare
Zapewnia niezawodność
i dostępność urządzenia
PremiumCare
Zapewnia niezawodność, dostępność,
i możliwość planowania finansowego związanego z
Eppendorf BioPhotometer®
Eppendorf BioSpectrometer®
Obejmuje:
Pełną konserwację profilaktyczną 1/rok 1/rok
Aktualizację oprogramowania (w czasie dorocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżkę 20 % na części, robociznę i koszty podróży
Obejmuje koszty części, robocizny i podróży -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ)

Przeczytaj mniej

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Usługi konserwacji profilaktycznej dla produktów fotometrycznych

Konserwacja profilaktyczna
Informacje dotyczące zamawiania
Konserwacja profilaktyczna
Eppendorf BioPhotometer®
Eppendorf BioSpectrometer®
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie obudowy i uchwytu kuwety
Czyszczenie i inspekcja elementów wewnętrznych i drogi optycznej
Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń
Inspekcja obudowy/Test stabilności
Aktualizacja oprogramowania
Test funkcjonalny
Sprawdzenie klawiatury i wyświetlacza
Test drukarki i portu USB (master/slave*)
Ustawienie liczby błysków
Test dsDNA - 260 nm (Biophotometer plus)
Auto-test (Biospectrometer/Biophotometer D30)
Pamięć
Ocena zapisanych danych
Weryfikacja
Test fotometru (błąd systematyczny długości fali/precyzja i dokładność fotometryczna/test fluorescencyjny*)
Weryfikacja/regulacja temperatury*
Dokumentacja

Przeczytaj mniej

*Jeśli ta funkcja jest obecna

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Dalsze interesujące artykuły: