text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Forensic DNA Grade

Zanieczyszczenie ludzkim DNA to jedno z głównych wyzwań w analizie DNA na potrzeby medycyny sądowej. Aby dodatkowo minimalizować ryzyko zanieczyszczeń DNA wdrożyliśmy ISO 18385. Ta norma określa wymagania dotyczące wytwarzania produktów używanych do zbierania, przechowywania i analizy materiału biologicznego wykorzystywanego w medycynie sądowej.

Wysoka automatyzacja linii produkcyjnych oraz wzmocniona kontrola dostępu to tylko dwa przykłady warunków produkcji materiałów zużywalnych w stopniu czystości “Eppendorf Forensic DNA Grade“ pozwalających uzyskać zgodność z ISO 18385. Oddzielne opakowania blistrowe oraz “mini partie” umieszczane w torebkach z możliwością ponownego zamknięcia zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami.

Monitoring czystość

Materiały zużywalne Eppendorf zapewniają najwyższą jakość i optymalne wyniki. Parametry testowe i poziomy czułości "Eppendorf Forensic DNA Grade" są zgodne z wymogami normy ISO 18385 i podlegają ścisłej kontroli.
Wszystkie testy przeprowadzane w celu weryfikacji certyfikowanych parametrów jakości są przeprowadzane przez niezależne zewnętrzne laboratorium testowe akredytowane zgodnie z ISO 17025 - tą samą normą akredytacyjną, która jest stosowana wobec laboratoriów medycyny sądowej.

Wystawiane przez laboratorium testowe certyfikaty
oddzielne dla każdej partii potwierdzają zgodność z kryteriami:
brak DNaz, RNaz, inhibitorów PCR i ludzkiego DNA*. Certyfikaty są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z wymogami określonymi w normie konieczne było przygotowanie bazy danych DNA pracowników , która może być pomocna dla laboratorium medycyny sądowej do wyjaśniania potencjalnego zanieczyszczenia DNA.Zgodnie z normą ISO 18385 wdrożona została procedura powiadamiania klientów, którzy zakupili produkty z określonej partii produkcyjnej, w której stwierdzono niezgodność z istotnymi specyfikacjami produktu lub jakości. Klienci, którzy zarejestrowali taką partię produkcyjną otrzymają powiadomienie na adres e-mail. Aby rejestrować partie produkcyjne Forensic DNA Grade, zaloguj się do myEppendorf .
*Przyrostek „-free“ używany w kontekście stopni czystości oznacza, że zgodność została potwierdzona z użyciem testów zakładających określone limity detekcji.

Dla naszych produktów

Produkty dostępne w stopniu czystości Forensic DNA Grade to np.: