text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

PCR clean + Protein-free

Stopień czystości PCR clean + Protein-free* poświadcza spełnianie kryteriów stopni czystości PCR clean i Protein-free.

Ten stopień czystości jest dostępny wyłącznie dla wybranych materiałów zużywalnych mających zapewniać prawidłowe wyniki zarówno analiz ilościowych, jak i dalszych analiz materiału genetycznego (kwasu nukleinowego) i białek.

Materiały zużywalne PCR clean & Protein-free gwarantują:

  • Brak DNaz i RNaz

  • Brak* zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi. Zwykle dotyczy to ludzkiego DNA

  • Brak inhibitorów PCR

  • Brak białek, a w związku z tym niespecyficznych sygnałów lub reakcji z powodu zanieczyszczeń białkowych.
  • Brak zanieczyszczeń białkowych jest potwierdzany z użyciem analizy kolorymetrycznej o granicy wykrywalności 1ng/ µL.


  • Oprócz tego wszystkie produkty Eppendorf PCR clean & Protein-free spełniają normy określone dla naszych standardowych materiałów zużywalnych. Spełniają one wszystkie wymagania w zakresie właściwości zwilżania, szczelności względem cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp.
Materiały zużywalne, które przejdą wszystkie niezbędne testy, uzyskują etykietę “PCR clean + Protein-free”, czyli znak jakości potwierdzający możliwość bezpośredniego użycia materiałów zużywalnych Eppendorf w eksperymentach i analizach, bez żadnych dodatkowych przygotowań. Każda partia produkcyjna w stopniu czystości PCR clean + Protein-free jest oczywiście certyfikowana przez akredytowane laboratorium zewnętrzne.

Certyfikaty oddzielne dla każdej partii są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

Dla naszych produktów

Produkty dostępne w stopniu czystości PCR clean + protein-free to np.: