text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

PCR clean

Pojawienie się w laboratoriach klinicznych i badawczych metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) i wielu innych metod biologii molekularnej zrodziło potrzebę wyznaczenia nowych kryteriów czystości, również w odniesieniu do materiałów zużywalnych. Analizując poszczególne kryteria, Eppendorf określił nowe wymogi dotyczące materiałów zużywalnych do PCR.

Jakie wymogi spełnia stopień czystości "PCR clean"?
  • Wszystkie materiały zużywalne Eppendorf w stopniu czystości PCR clean są wolne* od DNaz i RNaz. Dzięki temu, materiał genetyczny, używany do eksperymentów w bardzo małej ilości, jest chroniony przez DNazami i RNazami.
  • Testy na nieobecność* DNaz i RNaz: Bufory reakcyjne zawierające drabinkę DNA lub RNA były inkubowane w 37°C w materiałach zużywalnych przez kilka godzin. Nie mogą być obserwowane żadne ślady trawienia DNA lub RNA.
  • Gwarantowane jest również, że materiały zużywalne są wolne* od kwasów nukleinowych. Zwykle chodzi tu o ludzki DNA, który mógł się dostać do materiałów plastikowych w procesie produkcji (np. w cząstkach skóry).

  • Brak ludzkiego DNA jest potwierdzany z użyciem analizy PCR. Granica oznaczalności wynosi < 2 pg DNA. Taka ilość jest mniejsza od zawartości jednej ludzkiej komórki.

  • Brak inhibitorów PCR: Materiały zużywalne certyfikowane przez Eppendorf jako PCR clean są wolne od wszelkiego rodzaju inhibitorów PCR i nie zakłócają przebiegu reakcji PCR.

  • Takie materiały zużywalne są testowane z użyciem oddzielnego eksperymentu PCR porównywanego ze standardową reakcją.

  • Oprócz tego wszystkie produkty Eppendorf PCR clean spełniają normy określone dla naszych standardowych materiałów zużywalnych. Spełniają one wszystkie wymagania w zakresie właściwości zwilżania, szczelności względem cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp.

Nasze warunki produkcji - czystość gwarantowana!

Aby osiągnąć stopnień czystości “PCR clean”, nie dopuszczamy do powstawania nawet najmniejszych zanieczyszczeń. W tym celu odpowiednie elementy plastikowe są produkowane w warunkach pomieszczenia czystego. Obszary produkcyjne są oddzielone, a dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy w specjalnej odzieży ochronnej.

Materiały zużywalne, które przejdą wszystkie niezbędne testy, uzyskują etykietę “PCR clean”, czyli znak jakości potwierdzający możliwość bezpośredniego użycia materiałów zużywalnych Eppendorf w eksperymentach i analizach, bez żadnych dodatkowych przygotowań. Każda partia produkcyjna w stopniu czystości PCR clean jest oczywiście certyfikowana przez akredytowane laboratorium zewnętrzne.
Certyfikaty oddzielne dla każdej partii są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

Zalecamy korzystanie z produktów Eppendorf PCR clean np. podczas izolacji kwasów nukleinowych, a także do przechowywania i analizowania (PCR, qPCR, mikromacierze) wrażliwych próbek zawierających kwasy nukleinowe.
*Określenie „wolny od“ lub "brak" używane w kontekście stopni czystości oznacza, że testy potwierdziły zgodność według określonych granic oznaczalności.

Dla naszych produktów

Produkty oferowane w stopniu czystości PCR clean to np.: