text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Usługi kwalifikacji

Prosty sposób na zgodność z regulacjami!

Przeczytaj mniej

Usługi kwalifikacji

Kwalifikacja instalacyjna


Kwalifikacja instalacyjna polega na zastosowaniu określonych protokołów testowych w celu potwierdzenia, że urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze specyfikacją Eppendorf.


Kwalifikacja operacyjna


Kwalifikacja operacyjna polega na zastosowaniu określonych protokołów testowych w celu potwierdzenia, że urządzenie działa zgodnie ze specyfikacją Eppendorf.


Korzyści

  • Wiarygodna jakość wyników i bezpieczeństwo urządzenia
  • Zapewnienie zgodności ze złożonymi normami i regulacjami GxP
  • Dokumentacja IQ/OQ zgodna z GxP zapewnia komfort psychiczny i ogranicza nakłady pracy na kwalifikację i procesy audytowe wymagane przez przepisy

Przeczytaj mniej

Nowość: Raporty poddane przeglądowi, zgodne z odpowiednimi normami i regulacjami GxP


Nasze nowe usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej zgodnej z GxP obejmują ulepszone usługi IQ/OQ pomocne szczególnie w przypadku pracy w otoczeniu regulowanym. Nasze raporty IQ/OQ poddawane przeglądowi są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi normami, regulacjami i wytycznymi, takimi jak:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Część 211 (USA)
  • USP Good Documentation Guidelines
  • Zalecenia i definicje dotyczące integralności danych MHRA GxP
  • Seria dotycząca raportów technicznych WHO, Nr 966, Dodatek 5

Przeczytaj mniej


Usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej dla wytrząsarek biologicznych

Kwalifikacja instalacyjna i kwalifikacja operacyjna
Informacje dotyczące zamawiania
IQ/OQ GxP OQ GxP
Wytrząsarka otwarta
Wytrząsarka z ogrzewaniem
Wytrząsarka z ogrzewaniem i chłodzeniem
Wytrząsarka S44i
Obejmuje:
Sprawdzenie stanu dostawy i otoczenia instalacji
Instalację urządzenia łącznie z konfiguracją i sprawdzeniem działania
Szczegółowy raport IQ
Test funkcji alarmowych
Weryfikację parametrów urządzenia (np. rpm, temperatura, alarmy)
Szczegółowy raport OQ
Opracowanie listy/odchyleń/zarządzanie
Zatwierdzenie podpisane przez klienta i technika serwisowego

Przeczytaj mniej

Uwaga: Tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe zawarte w planie. Wystawiany raport serwisowy będzie zawierał kompletną listę wykonanych działań serwisowych.

Informacja: Oferowane przez nas usługi mogą się różnić zależnie od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Przeczytaj mniej