Dobrze przemyślane narzędzia do farmaceutycznych i biotechnologicznych laboratoriów

Wyzwania związane z pracą we współczesnych laboratoriach farmaceutycznych

Opracowywanie leków i zabiegów dla starzejącej się i rosnącej populacji wiąże się z ciężką pracą i wymaga nowatorskiego podejścia - od określenia celów aż po opracowanie leku i procedury dopuszczenia. Przekształcenie pomysłu w gotowe rozwiązanie wymaga determinacji, pasji i znakomitych narzędzi. Sprzęt laboratoryjny firmy Eppendorf od 70 lat należy do najlepszych na rynku.

Wyznaczanie celów w procesie projektowania leku

Niezależnie od tego, czy zastosowaną metodą było globalne profilowanie
białek, profilowanie interakcji typu białko-białko czy też inna metoda,
rozważny wybór celu to pierwszy krok do uniknięcia efektów ubocznych,
zwiększenia skuteczności i zrozumienia sposobu działania potencjalnych
leków. Aby kandydat na lek przeszedł do następnej fazy rozwoju, potrzebne
jest podjęcie różnych środków, takich jak generowanie analogów chemicznych, doskonalenie  powinowactwa wiązania - często z poziomu mikromolarnego do np. nanomolarnego - jak również określenie klasterów substancji.

Procesy laboratoryjne

Oferty specjalne