Karty charakterystyki materiałów

Karta charakterystyki materiału (ang. MSDS) to ważny składnik zarządzania produktem i zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki Eppendorf mają na celu zapewnienie pracownikom i służbom ratowniczym procedur w zakresie bezpiecznego obchodzenia się i pracowania z daną substancją, a także zawierają informacje na temat właściwości fizycznych, toksyczności, wpływu na zdrowie, pierwszej pomocy, reaktywności, przechowywania, sprzętu ochronnego oraz procedur w przypadku rozlania.

Karty charakterystyki (MSDS) są dostępne w formacie Adobe Acrobat (PDF).

Najpierw wybierz odpowiednią wersję językową karty charakterystyki. Masz do wyboru dwie opcje: Wyszukiwanie po numerze zamówienia lub po nazwie produktu.

lub