Eppendorf Biopur®

Aby sprostać wymaganiom branży medycznej, farmaceutycznej i spożywczej, w taki sposób jak to uczyniono w przypadku biologii molekularnej i technologii komórkowej, zdefiniowany został standard jakości i czystości Eppendorf Biopur. Wszystkie materiały zużywalne dostępne w tym najwyższym możliwym stopniu czystości mają gwarantowaną sterylność oraz brak* pirogenów, RNaz, DNaz, DNA, ATP i inhibitorów PCR. Ten stopień czystości jest zapewniany poprzez złożony, automatyczny proces produkcyjny z zabezpieczeniem produktu przed wszelkimi zanieczyszczeniami wywołanymi przez substancje biologiczne.

Zalety tego stopnia czystości są oczywiste:

 • Gwarantowane bezpieczeństwo, nawet w przypadku najbardziej wyszukanych zastosowań
 • Ograniczenie kosztów - koniec problemów z niejednoznacznymi, często kosztownymi testami
 • Produkty "gotowe do użycia" zmniejszają ilość pracy i oszczędzają czas
 • Oddzielnie pakowane materiały zużywalne i "mikro-partie" w opakowaniach umożliwiających ponowne zamknięcie zapewniają skuteczną ochronę przed brudem i zanieczyszczeniami

 

Jakie wymagania spełnia stopień czystości Eppendorf Biopur®??

 • Certyfikowana sterylność: Każda partia produkcyjna jest sterylizowana poprzez napromieniowanie (zgodnie z ISO 11137) lub gazowanie tlenkiem etylenu (zgodnie z ISO 11135). Każda partia produktów sterylnych jest testowana oddzielnie. Procedury testowania sterylności są zgodne z wymogami Ph. Eur.2.6.1 (Farmakopea Europejska) i USP (Farmakopea Stanów Zjednoczonych).
 • Certyfikowany brak pirogenów: Każda partia produktów Biopur jest testowana na nieobecność* endotoksyn, co oznacza brak pirogenów. Aby zachować zgodność z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi nieobecności pirogenów, firma Eppendorf korzysta z testu kinetycznego turbidymetrycznego LAL (Ph. Eur. 2.6.14).
 • Certyfikowany brak RNaz, DNaz, inhibitorów PCR
  • Każda partia produkcyjna testowana na nieobecność DNaz i RNaz: Bufory reakcyjne zawierające jednoniciowy DNA lub jednoniciowy RNA są inkubowane przy 37°C w materiałach zużywalnych przez kilka godzin. Nie mogą występować żadne ślady trawienia DNA lub RNA.
  • Każda partia produkcyjna jest testowana na nieobecność inhibitorów PCR podczas oddzielnego eksperymentów, względem standardowej reakcji.

 • Certyfikowany brak ludzkiego i bakteryjnego (E. coli) DNA
  • Brak ludzkiego i bakteryjnego DNA jest sprawdzany w każdej partii produkcyjnej za pomocą metody PCR. Limit detekcji wynosi < 2 pg DNA. Taka ilość jest mniejsza od jednej ludzkiej komórki.

 • Certyfikowany brak ATP
  • Procedura testowa polegająca na ilościowym i jakościowym oznaczaniu ATP stała się już nieodłącznym elementem monitoringu poziomu higieny, np. w branży farmaceutycznej. Produkty laboratoryjne, które nie są wolne od ATP natychmiast zostałyby wskazane przez ten niezwykle czuły test.

 • Ponadto produkty Eppendorf Biopur spełniają kryteria jakości wyznaczone dla standardowych materiałów zużywalnych. Wymogi dotyczące zwilżalności, szczelność dla cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp. są całkowicie spełniane.


Dopiero po przejściu wszystkich niezbędnych testów, materiały zużywalne mogą być oznaczone pieczęcią "Biopur", która upewnia Klientów, że materiały zużywalne Eppendorf nadają się do bezpośredniego użycia do eksperymentów i analiz, bez konieczności dokonywania żadnych dalszych procedur przygotowawczych. Każda partia produkcyjna jest obowiązkowo badana i certyfikowana przez zewnętrze, zatwierdzone laboratorium.

Certyfikaty poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

*słowo „brak/nieobecność“ w kontekście klas czystości oznacza, że badanie wykazało zgodność w granicach wykrywalności. Dowiedz się więcej


Przejdź do naszych produktów


Produkty dostępne w stopniu czystości Biopur to np.: