Eppendorf Quality

Materiały zużywalne Eppendorf w stopniu czystości Eppendorf Quality spełniają wszystkie wymagania związane z niezawodnością i łatwością stosowania.

Dzięki najwyższej jakości materiałom podstawowym oraz ciągłej kontroli produkcji oryginalne końcówki do pipet Eppendorf, probówki Eppendorf Tubes® oraz końcówki Eppendorf Combitips advanced®
w stopniu czystości Eppendorf Quality nadają się idealnie do wykonywania szeregu różnych zadań
w laboratorium.

Jakie wymagania spełnia stopień czystości Eppendorf Quality?

 • Wysoka dokładność i precyzja zapewniana przez precyzyjne formowanie końcówek do pipet
  i Combitips advanced. Podczas testów końcowych każda partia produkcyjna końcówek do pipet
  oraz Combitips advanced jest poddawana testom grawimetrycznym. Niskie właściwości zwilżające zapewniają prawidłowy odczyt objętości i minimalne przyleganie.
 • Doskonałe dopasowanie tłoka w Combitips advanced zmniejsza wysiłek i zwiększa precyzję podczas pracy z cieczami (kluczowa kwestia w przypadku najmniejszych objętości).
 • Mikroprobówki testowe powinno dać się otworzyć jedną ręką bez zanieczyszczania materiału próbki.
 • Mikroprobówki testowe mają wysoką odporność, nawet w przypadku ekstremalnych obciążeń mechanicznych lub termicznych.
  • Każdego dnia, po kilka razy przeprowadzane są testy na probówkach Safe-Lock w zakresie szczelności względem par, siły potrzebnej do otwarcia pokrywki, wytrzymałości ścianek, siły wymaganej do przebicia pokrywki, a także odporności na wirowanie.

 • Wysoka odporność na wirowanie i możliwość szczelnego zamknięcia płytek deepwell i mikropłytek.
 • Wszystkie narzędzia produkcyjne są regularnie i z dużą częstotliwością sprawdzane w celu zagwarantowania stałej jakości w zakresie całej produkcji.
 • Większość etapów produkcyjnych, od przygotowania towaru do jego pakowania, jest automatyczna. Ingerencja manualna i związane z nią późniejsze ryzyko zanieczyszczenia zostały praktycznie całkowicie wyeliminowane.
 • Wysoka odporność chemiczna materiałów zużywalnych umożliwia ich szerokie zastosowanie.
 • Końcówki do pipet, mikroprobówki, płytki deepwell, mikropłytki i cylindry Combitip są wykonane
  z polipropylenu (PP). PP to stosunkowo obojętny chemicznie plastik charakteryzujący się niską zwilżalnością oraz wysoką trwałością wymiarową i wytrzymałością mechaniczną w szerokim zakresie temperatury. Stosowane są również inne plastik, takie jak polietylen (PE), np. do tłoków Combitips advanced. Wynika to z faktu, że idealne przesuwanie się po sobie dwóch elementów można osiągnąć tylko przy użyciu dwóch różnych rodzajów plastiku.

 

Solidna podstawa: Najwyższej jakości materiał!

 • Wszystkie plastiki używane przez firmę Eppendorf do produkcji materiałów zużywalnych spełniają międzynarodowe kryteria czystości.
 • Barwniki używane do barwienia materiałów zużywalnych nie zawierają związków organicznych ani metali ciężkich.
 • Plastiki, takie jak polipropylen, mają wysoką odporność chemiczną na kwasy/zasady organiczne
  i nieorganiczne oraz na powszechnie stosowane w laboratoriach rozpuszczalniki organiczne.