Forensic DNA Grade

Zanieczyszczenie ludzkim DNA to jedno z głównych wyzwań w analizie DNA na potrzeby medycyny sądowej. Aby dodatkowo minimalizować ryzyko zanieczyszczeń DNA wdrożyliśmy ISO 18385. Ta norma określa wymagania dotyczące wytwarzania produktów używanych do zbierania, przechowywania i analizy materiału biologicznego wykorzystywanego w medycynie sądowej. Wysoka automatyzacja linii produkcyjnych oraz wzmocniona kontrola dostępu to tylko dwa przykłady warunków produkcji materiałów zużywalnych w stopniu czystości “Eppendorf Forensic DNA Grade“ pozwalających uzyskać zgodność z ISO 18385. Oddzielne opakowania blistrowe oraz “mini partie” umieszczane w torebkach z możliwością ponownego zamknięcia zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami.

Monitoring czystości
Materiały zużywalne Eppendorf to przykład najwyższej jakości i sprawności. Parametry testowe i poziomy czułości "Eppendorf Forensic DNA Grade" są zgodne z wymogami normy ISO 18385 i podlegają ścisłej kontroli.
Wszystkie testy przeprowadzane w celu weryfikacji certyfikowanych parametrów jakości są przeprowadzane przez niezależne zewnętrzne laboratorium testowe akredytowane zgodnie z ISO 17025 - tą samą normą akredytacyjną, która jest stosowana wobec laboratoriów medycyny sądowej. 

Wystawiane przez laboratorium testowe certyfikaty oddzielne dla każdej partii potwierdzają zgodność z kryteriami: brak DNaz, RNaz, inhibitorów PCR i ludzkiego DNA. Certyfikaty są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z wymogami określonymi w normie konieczne było przygotowanie bazy danych DNA pracowników, która może być pomocna dla laboratorium medycyny sądowej do wyjaśniania potencjalnego zanieczyszczenia DNA. 

Zgodnie z normą ISO 18385 wdrożona została procedura powiadamiania klientów, którzy zakupili produkty z określonej partii produkcyjnej, w której stwierdzono niezgodność z istotnymi specyfikacjami produktu lub jakości. Klienci, którzy zarejestrowali taką partię produkcyjną otrzymają powiadomienie na adres e-mail. Aby rejestrować partie produkcyjne Forensic DNA Grade, zaloguj się do myEppendorf.

*Przedrostek/słowo „-free“ lub „nie“ w kontekście klas czystości oznacza, że badanie wykazało zgodność w granicach wykrywalności. Dowiedz się więcej