PCR clean + Protein-free

Stopień czystości PCR clean + Protein-free spełnia kryteria stopni PCR clean i Protein-free. Ten stopień czystości jest dostępny tylko dla wybranych materiałów zużywalnych, które gwarantują skuteczność zarówno oznaczania ilościowego, jak i późniejszej analizy materiału genetycznego (kwasów nukleinowych) i białek.

Materiały zużywalne PCR clean i Protein-free:

  • Nie zawierają DNaz i RNaz
  • Nie kwasów nukleinowych. Zwykle jest to ludzki DNA
  • Nie zawierają inhibitorów PCR
  • Nie zawierają białek i dzięki temu nie powodują niespecyficznych sygnałów lub reakcji wywoływanych przez zanieczyszczające białka.
    • Zanieczyszczenie białkami jest testowane metodą kolorymetryczną zdolną do wykrywania białka od 1ng/ µL..

  • Ponadto, wszystkie produkty Eppendorf PCR clean & Protein-free spełniają standardy jakości określone dla naszych standardowych materiałów zużywalnych. Wymogi dotyczące zwilżalności, szczelność dla cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp. są całkowicie spełniane.


Dopiero po przejściu wszystkich niezbędnych testów, materiały zużywalne mogą być oznaczone pieczęcią "PCR clean + Protein-free ", która upewnia Klientów, że materiały zużywalne Eppendorf nadają się do bezpośredniego użycia do eksperymentów i analiz, bez konieczności dokonywania żadnych dalszych procedur przygotowawczych. Każda partia produkcyjna w stopniu PCR clean + Protein-free jest obowiązkowo badana i certyfikowana przez zewnętrze, zatwierdzone laboratorium.

Certyfikaty poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

*Przedrostek/słowo „-free“ lub „nie“ w kontekście klas czystości oznacza, że badanie wykazało zgodność w granicach wykrywalności. Dowiedz się więcej

Przejdź do naszych produktów

Produkty dostępne w stopniu czystości PCR clean + Protein-free to np.: