Protect Your Priceless Samples!

Serwis zamrażarek ULT

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje usługi konserwacji profilaktycznej oraz opcje umów serwisowych zapewniających stałą sprawność urządzenia i niezawodne bezpieczeństwo.

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla zamrażarek ULT, od wersji najbardziej korzystnych cenowo po rozwiązania kompleksowe, zapewniają łatwy proces serwisowy, maksymalną dostępność urządzeń.

Nasze nowe umowy serwisowe:

  • “AdvancedCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy
  • “PremiumCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; części, robocizna i koszty podróży wliczone w cenę, umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w związku z naprawą; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy

Nasze usługi samej konserwacji profilaktycznej:

  • "Konserwacja profilaktyczna" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kwalifikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez zapewnienie, że Twoja zamrażarka ultra niskich temperatur pracuje prawidłowo i zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Got o Qualification Services

Umowy serwisowe dla zamrażarek ULT

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania

AdvancedCare
Zapewnia niezawodność i
dostępność urządzenia

PremiumCare
Zapewnia niezawodność i dostępność
urządzenia oraz możliwość planowania finansowego

Zamrażarek ULT    

0082 070 325 0082 070 320
Obejmuje:    
Podstawowa inspekcja konserwacyjna dołączona dołączona
Pełna konserwacja profilaktyczna 1/rok 1/rok
Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej konserwacji, jeśli dotyczy) x x
Wsparcie priorytetowe* x x
Zniżka na części, robociznę, koszty podróży 20% dołączona
Części, robocizna i koszty podróży w cenie - x
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informacja: Nasza oferta serwisowa może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*Opiera się na lokalnych warunkach biznesowych oraz praktykach "najwyższej staranności". Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla zamrażarek ULT

Usługi konserwacji profilaktycznej
Informacje dotyczące zamawiania
Konserwacja profilaktyczna
ULT Freezer 0082 070 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical supply and fittings
Check CO2 /LN2 backup system installation*
Check independent temperature monitoring system*
Operation of freezer lid gas strut (chest freezer only)
Alignment of door handle
Alignment and sealing of outer door (upright freezer only)
Air filter inspection and cleaning
Internal Equipment and Fittings  
Inspection and cleaning of heated vent/condensor
Condition and function of inner doors/lids
Compressors: operating temperature check
Cooling fan: condition of fan motor, bearings, fan blades
Condition of insulation – accessible cooling circuit pipes
Condition of accessible electrical wiring
Display and function keys operation
Chamber temperature sensor function, alarms function
RS232/RS485 communications port functionality check
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Jeśli ta funkcja jest dostępna

Uwaga: Ta tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe wykonywane w ramach planu. Dostarczany raport serwisowy będzie zawierać kompletną listę przeprowadzonych działań serwisowych.

Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.