Motion oznacza ruch - Twój proces w ruchu

Plany serwisowe dla epMotion®

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla epMotion obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

 • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu.
 • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego systemu epMotion zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kalibracji

Głowice dozujące to urządzenia precyzyjne. Z tego względu muszą one być regularnie konserwowane i kalibrowane, co pozwala zapewnić ich pełną sprawność i precyzję działania. Kalibracja głowic dozujących może być przeprowadzana zgodnie z normą ISO 8655, część 6, według standardów NIST zgodnych z dokumentacją GLP.

Plany certyfikacji GPX dla epMotion®

Usługi certyfikacji

Władze państwowe i międzynarodowe wymagają zgodności z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami w obszarach dotyczących walidacji systemów obsługiwanych komputerowo. Z myślą o zagwarantowaniu ujednoliconej i standaryzowanej pracy, Eppendorf oferuje ogólnoświatowe usługi certyfikacji zgodnościz normami FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, GLP i GAMP® 5. Ułatwiamy walidację, od momentu wdrożenia, do zakończenia stosowania, udzielając wsparcia podczas instalacji i procesów kwalifikacji (IQ/OQ) urządzenia i oprogramowania. Cały proces kwalifikacji jest szczegółowo dokumentowany, a pracownicy mający korzystać z systemu są szkoleni i uzyskują certyfikaty.

Plany certyfikacji

Oferowane przez nas zróżnicowane pakiety obejmują wszystkie usługi, od kwalifikacji urządzenia, do szkolenia użytkownika: 

 • Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna (IQ/OQ)
 • epMotion® GxP – kalibracja jednokanałowej głowicy dozującej
 • epMotion® GxP - kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej
 • Szkolenie początkowe użytkownika epMotion®/epBlue™
 • Szkolenie użytkownika, administratora laboratorium i administratora informatycznego epMotion® GxP
 • Seminarium/warsztaty z automatyki laboratoryjnej w Eppendorf Training Center
 • Seminarium/warsztaty epMotion® GxP 
 • Wsparcie aplikacyjne epMotion®
 •  

Skontaktuj się ze swoim zespołem serwisowym Eppendorf

Plany serwisowe dla epMotion® 96

Usługi konserwacji i weryfikacji

Eppendorf epMotion 96 to półautomatyczna pipeta elektroniczna do szybkiego i precyzyjnego równoległego pipetowania 96-kanałowego do mikropłytek. Regularna konserwacja i weryfikacja Twojego systemu pod względem dokładności i precyzji pozwala zapewnić, że Twój system nadal dozuje ciecze zgodnie ze specyfikacją. Firma Eppendorf oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do różnych wymogów Klienta, w tym również dokumentację zgodną z GLP.

 Skontaktuj się ze swoim zespołem serwisowym Eppendorf