Motion oznacza ruch - Twój proces w ruchu

Plany serwisowe dla epMotion®

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla epMotion obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu.
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego systemu epMotion zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kalibracji

Głowice dozujące to urządzenia precyzyjne. Z tego względu muszą one być regularnie konserwowane i kalibrowane, co pozwala zapewnić ich pełną sprawność i precyzję działania. Kalibracja głowic dozujących może być przeprowadzana zgodnie z dokumentacją GLP i normą ISO 8655.

Plany certyfikacji GPX dla epMotion®

Usługi certyfikacji

Eppendorf oferuje ogólnoświatowe usługi certyfikacji zgodnościz normami FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, GLP i GAMP® 5. Ułatwiamy walidację, od momentu wdrożenia, do zakończenia stosowania, udzielając wsparcia podczas instalacji i procesów kwalifikacji (IQ/OQ) urządzenia i oprogramowania. Cały proces kwalifikacji jest szczegółowo dokumentowany, a pracownicy mający korzystać z systemu są szkoleni i uzyskują certyfikaty.

Plany certyfikacji

Oferowane przez nas zróżnicowane pakiety obejmują wszystkie usługi, od kwalifikacji urządzenia, do szkolenia użytkownika: 

  • Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna (IQ/OQ)
  • epMotion® GxP – kalibracja jednokanałowej głowicy dozującej
  • epMotion® GxP - kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej
  • Szkolenie początkowe użytkownika epMotion®/epBlue™
  • Szkolenie użytkownika, administratora laboratorium i administratora informatycznego epMotion® GxP
  • Wsparcie aplikacyjne epMotion®
  •  

Skontaktuj się ze swoim zespołem serwisowym Eppendorf

Plany serwisowe dla epMotion® 96

Usługi konserwacji i weryfikacji

Eppendorf epMotion 96 to półautomatyczna pipeta elektroniczna do szybkiego i precyzyjnego równoległego pipetowania 96-kanałowego do mikropłytek. Regularna konserwacja i weryfikacja Twojego systemu pod względem dokładności i precyzji pozwala zapewnić, że Twój system nadal dozuje ciecze zgodnie ze specyfikacją. Firma Eppendorf oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do różnych wymogów Klienta, w tym również dokumentację zgodną z GLP.

 Skontaktuj się ze swoim zespołem serwisowym Eppendorf