Motion oznacza ruch - Twój proces w ruchu

Serwis epMotion®

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje usługi konserwacji profilaktycznej oraz opcje umów serwisowych zapewniających stałą sprawność urządzenia i niezawodne bezpieczeństwo.

Nowość: Globalne usługi serwisowe dla epMotion®, od wersji najbardziej korzystnych cenowo po rozwiązania kompleksowe, zapewniają łatwy proces serwisowy, maksymalną dostępność urządzeń.

Nasze nowe umowy serwisowe:

  • “AdvancedCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy
  • PremiumCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; części, robocizna i koszty podróży wliczone w cenę,  umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w związku z naprawą; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy

Nasze usługi samej konserwacji profilaktycznej:

  • "Konserwacja Profilaktyczna" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kalibracji

Głowice dozujące to urządzenia precyzyjne. Z tego względu muszą one być regularnie konserwowane i kalibrowane, co pozwala zapewnić ich pełną sprawność i precyzję działania. Kalibracja głowic dozujących może być przeprowadzana zgodnie z dokumentacją GLP i normą ISO 8655.

Usługi kwalifikacji

Nowość: IQ/OQ GxP: Dla klientów pracujących w laboratoriach, wymagających dodatkowej dokumentacji, oferujemy teraz specjalnie opracowane usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej, obejmujące również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one kwalifikowane potwierdzenie, że instrument nie tylko pracuje prawidłowo, ale również działa zgodnie ze specyfikacją producenta.

Go to Qualification Services

Umowy serwisowe dla epMotion®

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania

AdvancedCare
Zapewnia niezawodność i
dostępność urządzenia

PremiumCare
Zapewnia niezawodność i dostępność
urządzenia oraz możliwość planowania finansowego

epMotion® 5070/5073/5075 0082 030 073 0082 030 075
epMotion® 96 0082 030 074 0082 030 076
Obejmuje:    
Podstawowa inspekcja konserwacyjna dołączona dołączona
Pełna konserwacja profilaktyczna 1/rok 1/rok
Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej konserwacji, jeśli dotyczy) x x
Wsparcie priorytetowe* x x
Zniżka na części, robociznę, koszty podróży 20% dołączona
Części, robocizna i koszty podróży w cenie - x
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informacja: Nasza oferta serwisowa może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*Opiera się na lokalnych warunkach biznesowych oraz praktykach "najwyższej staranności". Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla epMotion®  

Informacje dotyczące zamawiania

Konserwacja Profilaktyczna
epMotion® 5070 0082 030 010
epMotion® 5073 0082 030 011
epMotion® 5075 0082 030 012
Czyszczenie i konserwacja  
Czyszczenie obudowy/akcesoriów

Sprawdzanie epMotion® pod kątem widocznych uszkodzeń
Wymiana kabli magistrali CAN/O-ringów narzędzi dozujących
Aktualizacja oprogramowania
Test działania  
Ustawienie urządzenia, pierwsze uruchomienie, instruktaż dla użytkownika  
Zrzut szczytowy, czujnik optyczny i transformator
Czytnik kodu kreskowego z epBlueTM ID*
Moduł termiczny* i jednostka podciśnienia*
Moduł TMX*/moduł TMX z modułem palca magnetycznego*
Światło UV/ CleanCap (filtr HEPA)*
Pamięć  
Analiza zapisanych danych
Weryfikacja  
Kalibracja/regulacja czujnika optycznego i transformatora
Kalibracja/regulacja jednostki podciśnienia
Weryfikacja parametrów roboczych zgodnie ze specyfikacją
Kalibracja/regulacja modułu termicznego
Kalibracja/regulacja modułu TMX
Moduł kalibracji palców magnetycznych
Dokumentacja  
Lista kontrolna
a serwisowa z datą, potwierdzająca serwisowanie przez Eppendorf  

* Jeśli ta funkcja jest dostępna

Uwaga: Ta tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe wykonywane w ramach planu. Dostarczany raport serwisowy będzie zawierać kompletną listę przeprowadzonych działań serwisowych.
Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla epMotion® 96

Informacje dotyczące zamawiania Konserwacja Profilaktyczna
epMotion® 96 0082 030 002
Kontrola i konserwacja:  
Czyszczenie
Smarowanie narzędzia dozującego
Kontrola i wymiana wszystkich 96 O-ringów stożków
Aktualizacja oprogramowania/oprogramowania układowego (w razie potrzeby)
Weryfikacja (kalibracja)  
Kontrola szczelności (50 μL + 300 μL)
Kontrola grawimetryczna – systematyczny błąd pomiaru (prawidłowość)
Kontrola fotometryczna – losowy błąd pomiaru (precyzja)
Dokumentacja  
Lista kontrolna
Naklejka serwisowa z datą, potwierdzająca serwisowanie przez Eppendorf
Raport z kalibracji

Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.


Usługi kalibracji epMotion® et al.

Informacje dotyczące zamawiania usług kalibracji epMotion®  
Kalibracja 1-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.) 0050 600 255
Kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej - po 10 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.) 0050 600 259

Kalibracja 1-kanałowej głowicy dozującej - po 4 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.)

0082 030 077

Kalibracja 8-kanałowej głowicy dozującej - po 4 pomiarów na objętość testową (min., śr., maks.)

0082 030 078
Kalibracja modułu termicznego 5075 005 018
Kalibracja modułu TMX 5075 005 174
Wymiana filtra HEPA 5073 920 061
Wymiana lampy UV 5073 920 070
epMotion®  5070 Instalacja 0082 030 081
epMotion® 5073 Instalacja 0082 030 111
epMotion® 5075 Instalacja 0082 030 141
epMotion® 96 Instalacja 0082 030 171

Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.