Niech wszystko nabierze jeszcze większej przejrzystości!

Serwis dla urządzeń fotometrycznych

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje usługi konserwacji profilaktycznej oraz opcje umów serwisowych zapewniających stałą sprawność urządzenia i niezawodne bezpieczeństwo.

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla urządzeń fotometrycznych, od wersji najbardziej korzystnych cenowo po rozwiązania kompleksowe, zapewniają łatwy proces serwisowy, maksymalną dostępność urządzeń.

Nasze nowe umowy serwisowe:

  • “AdvancedCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy
  • “PremiumCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; części, robocizna i koszty podróży wliczone w cenę, umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w związku z naprawą; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy

Nasze usługi samej konserwacji profilaktycznej:

  • "Konserwacja profilaktyczna" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności urządzenia z określonymi specyfikacjami parametrów (długość fali i temperatura, jeśli dotyczy).

Usługi kwalifikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia fotometrycznego zgodnie ze specyfikacją producenta.

Go to Qualification Services

Test fotometryczny

Dokładność fotometryczną i dokładność długości fali oraz powiązane z nimi wartości precyzji można również zweryfikować za pomocą dodatkowego zestawu filtrów UV-VIS. Jeśli urządzenie nie jest zgodne ze specyfikacją, należy je oddać do sprawdzenia i prawidłowego ustawienia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.

Zestawy filtrów należy również poddawać kontroli co dwa lata w ramach przeglądu sprzętu testowego, ponieważ jego właściwości spektralne mogą z czasem ulegać zmianie. Twój zestaw filtrów musi być testowany, konserwowany i certyfikowany bezpośrednio przez producenta, w zakładach Eppendorf.

Umowy serwisowe dla urządzeń fotometrycznych

Umowa serwisowa
Informacje dotyczace zamawiania

AdvancedCare
Zapewnia niezawodność i
dostępność urządzenia

PremiumCare
Zapewnia niezawodność i dostępność
urządzenia oraz możliwość planowania finansowego

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 325 0082 110 320
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 326 0082 110 321
Obejmuje:    
Podstawowa inspekcja konserwacyjna dołączona dołączona
Pelna konserwacja profilaktyczna 1/rok 1/rok
Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej konserwacji, jesli dotyczy) x x
Wsparcie priorytetowe* x x
Znizka na czesci, robocizne, koszty podrózy 20% dołączona
Czesci, robocizna i koszty podrózy w cenie - x
Znizka na uslugi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informacja: Nasza oferta serwisowa moze sie róznic w zaleznosci od kraju. Aby uzyskac dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*Opiera się na lokalnych warunkach biznesowych oraz praktykach "najwyższej staranności". Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla urządzeń fotometrycznych

Usługi konserwacji profilaktycznej  
Informacje dotyczące zamawiania

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 260
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 261
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing and cuvette shaft
Cleaning and inspection of internal parts and light path
Checking for damages
Inspection of housing/Testing of stability
Software update
Functional Check  
Checking of keyboard, and display
Testing of printer output and USB port (master/slave*)
Setting number of flashes
dsDNA test - 260 nm (Biophotometer plus)
Self test (Biospectrometer/Biophotometer D30)
Memory  
Evaluation of stored data
Verification  
Photometer Test (wavelength systematic error/precision and photometric accuracy/fluorescence test*)
Temperature verification/adjustment*
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Jeśli ta funkcja jest dostępna

Uwaga: Ta tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe wykonywane w ramach planu. Dostarczany raport serwisowy będzie zawierać kompletną listę przeprowadzonych działań serwisowych.

Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.