Niech wszystko nabierze jeszcze większej przejrzystości!
Niech wszystko nabierze jeszcze większej przejrzystości!

Plany serwisowe dla fotometrii

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla fotometrii obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu. 
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Usługi certyfikacji 

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia fotometrycznego zgodnie ze specyfikacją producenta.

Test fotometryczny

Dokładność fotometryczną i dokładność długości fali oraz powiązane z nimi wartości precyzji można również zweryfikować za pomocą dodatkowego zestawu filtrów UV-VIS. Jeśli urządzenie nie jest zgodne ze specyfikacją, należy je oddać do sprawdzenia i prawidłowego ustawienia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Zestawy filtrów należy również poddawać kontroli co dwa lata w ramach przeglądu sprzętu testowego, ponieważ jego właściwości spektralne mogą z czasem ulegać zmianie. Twój zestaw filtrów musi być testowany, konserwowany i certyfikowany bezpośrednio przez producenta, w zakładach Eppendorf. 

Skontaktuj się ze swoim zespołem serwisowym Eppendorf