Niech wszystko nabierze jeszcze większej przejrzystości!

Plany serwisowe dla fotometrii

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla fotometrii obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu.
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia fotometrycznego zgodnie ze specyfikacją producenta.

Test fotometryczny

Dokładność fotometryczną i dokładność długości fali oraz powiązane z nimi wartości precyzji można również zweryfikować za pomocą dodatkowego zestawu filtrów UV-VIS. Jeśli urządzenie nie jest zgodne ze specyfikacją, należy je oddać do sprawdzenia i prawidłowego ustawienia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Zestawy filtrów należy również poddawać kontroli co dwa lata w ramach przeglądu sprzętu testowego, ponieważ jego właściwości spektralne mogą z czasem ulegać zmianie. Twój zestaw filtrów musi być testowany, konserwowany i certyfikowany bezpośrednio przez producenta, w zakładach Eppendorf.