Absolutna pewność

Plany serwisowe dla Mastercycler®

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla urządzeń Mastercycler obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu. 
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia Mastercycler zgodnie ze specyfikacją producenta.

Weryfikacja temperatury

Weryfikacja temperatury wybranych dołków i w razie potrzeby regulacja temperatury bloku to zalecana procedura konieczna do zapewnienia powtarzalności i dokładności urządzenia. Weryfikacja temperatury jest metodą bardzo precyzyjną i spełnia wszystkie wymagania w zakresie dokumentacji i detekcji w laboratorium, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami, np.: NIST (USA), DKD/PTB (Niemcy), UKAS/NPL (Wielka Brytania), COFRAC/LNE (Francja), NMIA (Australia), MSL (Nowa Zelandia). Jest również zgodna z odpowiednimi normami we wszystkich innych krajach. Pełną listę norm można znaleźć na www.bipm.org/en/cipm-mra/.

Kalibracja kolorów

W zależności od tego, jak często używasz swojego urządzenia Mastercycler ep realplex, a także od warunków otoczenia, raz do roku powinna być w nim przeprowadzana kalibracja kolorów. 

Walidacja PCR

Ze względu na duży stopień komplikacji technik real-time PCR, w laboratoriach zgodnych z GLP zalecane jest, lub nawet wymagane, przeprowadzanie testu walidacyjnego PCR w celu określenia ogólnej sprawności urządzenia Mastercycler ep realplex.