Absolutna pewność

Plany serwisowe dla Mastercycler®

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla urządzeń Mastercycler obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu. 
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia Mastercycler zgodnie ze specyfikacją producenta.

Weryfikacja temperatury

Weryfikacja temperatury wybranych dołków i w razie potrzeby regulacja temperatury bloku to zalecana procedura konieczna do zapewnienia powtarzalności i dokładności urządzenia. Weryfikacja temperatury jest metodą bardzo precyzyjną i spełnia wszystkie wymagania w zakresie dokumentacji i detekcji w laboratorium.