Usługi konserwacji i certyfikacji

Serwis urządzeń termostatujących i mieszających

Konserwacja profilaktyczna

Plany serwisowe dla urządzeń do kontroli temperatury i mieszania obejmują szereg usług konserwacji profilaktycznej, które pozwalają utrzymać stałą sprawność urządzenia i wysoką wiarygodność wyników.

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu.
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi certyfikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.