Twoja wirówka jest w dobrych rękach

Serwis wirówek i rotorów

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje usługi konserwacji profilaktycznej oraz opcje umów serwisowych zapewniających stałą sprawność urządzenia i niezawodne bezpieczeństwo.

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla wirówek, zarówno pakiety w wersjach najbardziej atrakcyjnych cenowo jak i rozwiązania kompleksowe ułatwiające procesy serwisowe, maksymalizujące czas dostępności urządzenia i zapewniające Twój spokój!

Nasze nowe umowy serwisowe:

  • "AdvancedCare" obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy
  • "PremiumCare" obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; części, robocizna i koszty podróży wliczone w cenę, umowa obejmuje nieograniczone koszty podróży, części zamiennych i robocizny w związku z naprawą, 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy

Nasze usługi samej konserwacji profilaktycznej:

  • "Konserwacja profilaktyczna" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kalibracji

Usługi kalibracji i weryfikacji zapewniają zgodność precyzji i dokładności urządzenia z określonymi specyfikacjami parametrów (czas, prędkość, temperatura).

Usługi kwalifikacji

Nowość: IQ/OQ GxP: Dla klientów pracujących w laboratoriach, wymagających dodatkowej dokumentacji, oferujemy teraz specjalnie opracowane usługi kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej, obejmujące również dokumentację zgodną z GxP. Zapewniają one kwalifikowane potwierdzenie, że instrument nie tylko pracuje prawidłowo, ale również działa zgodnie ze specyfikacją producenta.

Go to Qualification Services

Umowy serwisowe dla wirówek

Umowa serwisowa
Informacje dotyczące zamawiania

AdvancedCare
Zapewnia niezawodność i
dostępność urządzenia

PremiumCare
Zapewnia niezawodność i dostępność
urządzenia oraz możliwość planowania finansowego

Mikrowirówka bez chłodzenia 0082 020 325 0082 020 320
Mikrowirówka z chłodzeniem 0082 020 326 0082 020 321
Wirówka wielofunkcyjna bez chłodzenia 0082 020 327 0082 020 322
Wirówka wielofunkcyjna z chłodzeniem 0082 020 328 0082 020 323
Koncentrator próżniowy 0082 020 329 0082 020 324
Obejmuje:    
Podstawowa inspekcja konserwacyjna dołączona dołączona
Pełna konserwacja profilaktyczna 1/rok 1/rok
Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej konserwacji, jeśli dotyczy) x x
Wsparcie priorytetowe* x x
Zniżka na części, robociznę, koszty podróży 20% dołączona
Części, robocizna i koszty podróży w cenie - x
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informacja: Nasza oferta serwisowa może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*Opiera się na lokalnych warunkach biznesowych oraz praktykach "najwyższej staranności". Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla wirówek

Usługi konserwacji profilaktycznej

Informacje dotyczące zamawiania

Konserwacja profilaktyczna
Microcentrifuge w/o refrigeration 0082 020 260
Microcentrifuge with refrigeration 0082 020 261
Multipurpose Centrifuge w/o refrigeration 0082 020 262
Multipurpose Centrifuge with refrigeration 0082 020 263
Vacuum Concentrator   0082 020 265
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing/ Checking condensation water tray*
Cleaning and checking of rotor bowl and internal parts
Checking of instrument for any damage
Checking of stability, housing, display and keypad
Software update required 
Checking of lid latch
Functional Check  
Checking of rotor detection
Checking of temperature sensors* and speed sensor
Checking of imbalance detection*
Performing system test run
Memory  
Evaluation of stored data
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Uwaga: Ta tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe wykonywane w ramach planu. Dostarczany raport serwisowy będzie zawierać kompletną listę przeprowadzonych działań serwisowych.
Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.


Plany zapewnienia sprawności wirników

Usługi inspekcji

Wirniki i kosze są narażone na naturalne zużywanie się w trakcie codziennej pracy i mogą ulec uszkodzeniu. Rysy na powierzchni i inne ślady używania mogą ograniczyć odporność na działanie substancji chemicznych i przyspieszyć proces korozji. Duża liczba cykli pracy zwiększa prawdopodobieństwo powstania mikropęknięć. Takie mikropęknięcia można wcześnie wykryć w ramach specjalnej inspekcji, która umożliwia wymianę wirnika, zanim wystąpią poważne uszkodzenia. Nasi wykwalifikowani pracownicy korzystają z precyzyjnych wzierników optycznych do wykrywania niewidocznych, ale bardzo niebezpiecznych pęknięć i zarysowań. W wypadku wykrycia nieznacznych zmian na powierzchni, bądź też braku jakichkolwiek zmian, wirnik może być dalej użytkowany zgodnie z instrukcją, a w przypadku jeśli przegląd został przeprowadzony na końcu zalecanego okresu użytkowania wirnika - jeszcze przez jeden rok.

Jak należy regularnie pielęgnować wirówkę. (Badanie otworów rotora wziernikiem optycznym jest dostępne tylko w wybranych krajach.)

Rotor Inspection Services
Ordering Information
Recommended service periods Fixed-angel rotors Swing-bucket rotors and buckets
Visual rotor inspection Annually 5424 860 109 5810 860 113

Order Number for obligatory check of rotor according to country-specific regulations: 5424 860 150