Spa i odnowa biologiczna dla Pipet

Usługi konserwacji profilaktycznej, kalibracji i regulacji

Od ponad 60 lat firma Eppendorf jest wiodącym producentem i liderem innowacji w zakresie systemów do pracy z cieczami, w tym urządzeń pipetujących i materiałów zużywalnych.Nasze szerokie podejście do tego zagadnienia powoduje, że nie ograniczamy się tylko do usług kalibracji, certyfikacji, konserwacji i naprawy pipet produkowanych przez nas – ale również pipet wszystkich innych znanych marek. Oferujemy szeroki wybór planów serwisowych: od korzystnej cenowo kalibracji podstawowej, do dostosowanych pod kątem określonych systemów GLP/GMP usług spersonalizowanych. Precyzja i dokładność pipet jest ważnym czynnikiem decydującym o jakości wszystkich Twoich wyników. Regularna konserwacja i kalibracja wykonywana przez firmę Eppendorf gwarantuje utrzymanie jakości wyników.

Usługa kalibracji pipet

Usługa Pomiary kalibracyjne
"w stanie przed
usługą"

Pomiary
kalibracyjne
"w stanie po
usłudze"

-----Sprawdzenie,
czyszczenie,
smarowanie4)
przed kalibracją

Pipeta
jednokanałowa/
dozownik
Pipeta
8-kanałowa
Pipeta
12-kanałowa
Pipeta
16-kanałowa
Pipeta
24-kanałowa
ISO 8655
bez
konserwacji
profilaktycz*2
Po 10 na objętość
testową*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
z
konserwacją
profilaktycz-*2
 

Po 10 na objętość
testową*1
-----
wliczone

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
konserwacji
profilaktycz-*2
Po 4 na objętość
testową*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
z
konserwacją
profilaktycz*2
 

Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Pakiety usług kalibracji – Informacje dotyczące zamawiania

Usługa Pomiary kalibracyjne
"w stanie przed
Pomiary
kalibracyjne
"w stanie po

-----
Sprawdzenie,
czyszczenie,
smarowanie4)
przed kalibracją
Certyfikat
kalibracyjny
akredytacji ISO
Pipeta
jednokanałowa/
dozownik
Pipeta
8-kanałowa
Pipeta
12-kanałowa
Pipeta
16-kanałowa
Pipeta
24-kanałowa
ISO 8655 Verified*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
  0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
z
konserwacją
profilaktycz-*2
 

Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone

wliczone 0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
wliczone*3 0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
wliczone 0082000220 0082000221 0082000222 0082000223 0082000224

 

Usługi dodatkowe – Informacje dotyczące zamawiania

Certyfikat kalibracji ISO 17025 0082 000 211
Dokumentacja zaawansowana, Po jednym pliku Excel z informacjami kalibracyjnymi dotyczącymi wszystkich pipet/ 0082 000 212

 

Opłaty za usługi dodatkowe

Usługi kalibracji wykonywane na miejscu, w Twoim laborato zapytaj
Kosz robocizny, 15 min usług naprawy, jednostka czasu jednego technika 0082 000 210

Oferta serwisowa może się różnić zależnie od kraju.

*1 10%, 50% i 100% objętości nominalnej w przypadku urządzeń o zmiennej objętości.
*2 Pipety i dozowniki oraz inne elementy pakietu muszą zostać zdekontaminowane przed wysyłką.
*3 Certyfikat kalibracyjny akredytacji ISO 17025 jest dołączany w ramach drugiej kalibracji po konserwacji.
*4 Elementy wewnętrzne