Spa i odnowa biologiczna dla Pipet

Usługi konserwacji profilaktycznej, kalibracji i regulacji

Precyzja i dokładność pipet i dozowników to ważne czynniki wpływające na jakości wyników Twojej pracy. Regularne usługi konserwacji i kalibracji pipet wykonywane przez Eppendorf zapewniają stałą, wysoką jakość wyników. Pipety to urządzenia precyzyjne zawierające elementy ulegające normalnemu zużyciu, co z czasem może prowadzić do utraty precyzji. Z tego względu regularna konserwacja i kalibracja pipet ma kluczowe znaczenie dla ich precyzji i dokładności. Zapewniamy ścisłe przestrzeganie naszych walidowanych procedur i najwyższych standardów, zarówno w odniesieniu do pipet Eppendorf, jak i innych producentów, również w centrach serwisowych z akredytacją ISO 17025.

Usługa kalibracji pipet

Usługa Pomiary kalibracyjne
"w stanie przed
usługą"

Pomiary
kalibracyjne
"w stanie po
usłudze"

-----Sprawdzenie,
czyszczenie,
smarowanie4)
przed kalibracją

Pipeta
jednokanałowa/
dozownik
Pipeta
8-kanałowa
Pipeta
12-kanałowa
Pipeta
16-kanałowa
Pipeta
24-kanałowa
ISO 8655
bez
konserwacji
profilaktycz*2
Po 10 na objętość
testową*1
  0082000140 0082000161 0082000162 0082000181 0082000182
ISO 8655
z
konserwacją
profilaktycz-*2
 

Po 10 na objętość
testową*1
-----
wliczone

0082000142 0082000165 0082000166 0082000185 0082000186
3x4
bez
konserwacji
profilaktycz-*2
Po 4 na objętość
testową*1
  0082000139 0082000159 0082000160 0082000179 0082000180
3x4
z
konserwacją
profilaktycz*2
 

Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone

0082000141 0082000163 0082000164 0082000183 0082000184

 

Pakiety usług kalibracji – Informacje dotyczące zamawiania

Usługa Pomiary kalibracyjne
"w stanie przed
Pomiary
kalibracyjne
"w stanie po

-----
Sprawdzenie,
czyszczenie,
smarowanie4)
przed kalibracją
Certyfikat
kalibracyjny
akredytacji ISO
Pipeta
jednokanałowa/
dozownik
Pipeta
8-kanałowa
Pipeta
12-kanałowa
Pipeta
16-kanałowa
Pipeta
24-kanałowa
ISO 8655 Verified*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
  0082000234 0082000235 0082000236 0082000237 0082000238
ISO 17025
z
konserwacją
profilaktycz-*2
 

Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone

wliczone 0082000143 0082000167 0082000168 0082000187 0082000188
ISO 17025 Advanced*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
wliczone*3 0082000227 0082000228 0082000229 0082000230 0082000231
ISO 17025 Professional*2 Po 4 na objętość
testową*1
Po 4 na objętość
testową*1
-----
wliczone
wliczone 0082000220 0082000221 0082000222 0082000223 0082000224

 

Usługi dodatkowe – Informacje dotyczące zamawiania

Certyfikat kalibracji ISO 17025 0082 000 211
Dokumentacja zaawansowana, Po jednym pliku Excel z informacjami kalibracyjnymi dotyczącymi wszystkich pipet/ 0082 000 212

 

Opłaty za usługi dodatkowe

Usługi kalibracji wykonywane na miejscu, w Twoim laborato zapytaj
Kosz robocizny, 15 min usług naprawy, jednostka czasu jednego technika 0082 000 210

Oferta serwisowa może się różnić zależnie od kraju.

*1 10%, 50% i 100% objętości nominalnej w przypadku urządzeń o zmiennej objętości.
*2 Pipety i dozowniki oraz inne elementy pakietu muszą zostać zdekontaminowane przed wysyłką.
*3 Certyfikat kalibracyjny akredytacji ISO 17025 jest dołączany w ramach drugiej kalibracji po konserwacji.
*4 Elementy wewnętrzne